Restaurování obrazů křížové cesty z kostela Povýšení sv. kříže v Litomyšli.

Studenti magisterského studijního programu Restaurování uměleckých děl na textilních podložkách se podíleli na restaurování velkoformátových obrazů křížové cesty z kostela Povýšení sv. Kříže v Litomyšli.

Autorem křížové cesty z roku 1773 je významný regionální malíř období baroka Josef Ceregetti. Rozsáhlý restaurátorský zásah zahrnoval nadstandardní neinvazivní a invazivní průzkum, provedený ve spolupráci s Katedrou chemické technologie FR UPCE a Chemickou laboratoří Kunsthistorisches Museum ve Vídni.

Rozšířit fotografii: 
false