Kontakty

Bc. Pavla Nováková
sekretariát děkana
telefon 466 036 590
fax 461 612 565
e-mail: pavla.novakova@upce.cz