Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

default alt fr

Děkanát Fakulty restaurování

Bc. Zdeňka Vymazalová, DiS.
sekretariát děkana
telefon 466 036 590
e-mail: zdenka.vymazalova@upce.cz

Ekonomické záležitosti

Ing. Markéta Prokešová
tajemnice fakulty
telefon 466 036 588
e-mail: marketa.prokesova@upce.cz

Renata Kladivová
účetní oddělení
telefon 466 036 587
e-mail: renata.kladivová@upce.cz

Projektové oddělení

Ing. Hana Boštíková
finanční administrátor projektů
telefon 466 036 579
e-mail: hana.bostikova@upce.cz

Bc. Pavla Nováková
asistentka proděkana pro vědeckovýzkumnou činnost
telefon 466 036 592
e-mail: pavla.novakova@upce.cz

Mgr. Jana Tmejová
studentské, akademické mobility
telefon 466 036 581
e-mail: jana.tmejova@upce.cz