Společnost pro technologie ochrany památek

 

STOP (Společnost pro technologie ochrany památek) 

Fakulta restaurování je přidruženým členem tohoto sdružení profesionálů, kteří se zabývají problematikou ochrany památek. Sdružení se snaží se přispět ke zlepšení komunikace mezi památkáři, technology a restaurátory a o zlepšení informovanosti odborné veřejnosti, o řešení aktuálních problémů v oboru.

STOP organizuje semináře, kde na vybraná témata přednášejí odborníci různých profesí a je věnován prostor diskusím a různým názorům na danou problematiku.

STOP chce přispět i k lepší orientaci odborné veřejnosti při výběru materiálů, technologií a zařízení pro ochranu památkových objektů. Ve spolupráci s výrobci a dodavateli proto provádí průzkumy trhu a také vydává vlastní odborné publikace.

Akademičtí pracovníci a studenti Fakulty restaurování patří mezi pravidelné účastníky těchto setkání.

Rozšířit fotografii: 
false