Studenti Fakulty restaurování úspěšně absolvovali stáž v Rakousku

Restaurování nástěnných maleb v bývalém augustiniánském klášteře v rakouském Subenu.

Studenti magisterského oboru restaurování a konzervace děl nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury absolvovali úspěšně svou praktickou stáž v rakouském Subenu. Díky spolupráci Fakulty restaurování v Litomyšli a Jörga Riedela, bylo umožněno studentům nástěnné malby provést praktickou část své diplomové práce v Rakousku. Zkušený restaurátor nástěnných maleb Jörg Riedel odborně působí po celém Rakousku i v Německu. Studenti BcA. Vojtěch Mrověc, BcA. Lucie Urbanová a BcA. Taisiia Khomenok měli možnost účastnit se celé restaurátorské akce v kostele sv. Lamberta, který je v současné době v areálu věznice v Subenu (Justizanstalt Suben), avšak kostel nyní slouží křesťanské obci. Původně Augustiniánský klášter byl roku 1784 zrušen a roku 1866 přebudován na vězeňský ústav. Předmětem komplexního restaurátorského zásahu byla původní výmalba kostela z roku 1768 od významného freskaře Johanna Jakoba Zeillera z Reutte (Tyrolsko) a novodobá freska od rakouského malíře a sochaře Wolframa Köberla z roku 1953.

Studenti se zabývali především restaurováním nejproblematičtějšího úseku výmalby na západní klenbě, nad kruchtou kostela. Původní Zaillerova malba zobrazuje svatého Augustina, který se odvrací od smrtelných hříchů, konkrétně od závisti (Invidia), pýchy (Superbia) a prostopášnosti (Luxuria). K alegoriím hříchů jsou připojeny motivy, jež bychom mohli chápat jako zřeknutí se pozemské lásky a světských statků. Nad svatým Augustýnem se zjevuje božská moudrost a anděl s knihou nesoucí nápis “Tolle, lege” tj. Vezmi a čti. Pohled Augustina se odvrací od alegorií hříchů a směřuje do nebes k božské moudrosti.

Přínosem praktické stáže nebylo jen získání nových dovedností, cenných zkušeností, práce v přátelském kolektivu a rozšíření své odbornosti, ale také možnost navštívit německý Pasov (Passau). Zde studenti strávili tři měsíce a seznámili se s místní kulturou, historickým centrem a klenotem bavorské barokní architektury, katedrálou sv. Štěpána. Při prohlídce katedrály se setkali i s restaurátory, kteří zde pracovali mimo jiné i na malbách Carpofora Tencally a mohli díky této stáži porovnat různé přístupy v péči o kulturní dědictví mezi Rakouskem, Německem a Českou republikou.

 

 

Rozšířit fotografii: 
false