Vápencové sochy ze Státního zámku Uherčice

___________________________________________________________________________________________________

  • Realizace: 2017-2019
  • Umístění: Státní zámek Uherčice
  • Datace: 17. století
  • Materiál:  Biodetrický vápenec dolnorakouské provenience
  • Realizovali studenti: Peter Majoroš, Adéla Machová, Stella Burkhardtová
  • Pedagogické vedení: doc. Jakub Ďoubal Ph.D., MgA. Petra Zítková
  • Chemicko-technologický průzkum: Ing. Petra Lesniaková, Ph.D.

___________________________________________________________________________________________________

Na zámku Uherčice se nachází soubor vápencových soch zhotovených  v 17. století.  Soubor byl v rámci areálu několikrát přemístěn a postupně docházelo k jeho chátrání, jak už přirozenou cestou stárnutí kamene, tak i opakovaným poškozováním a ničením  soch.  Některé postavy se dochovaly v torzálním stavu. Restaurování souboru v 70. letech 20. století obnovilo sochařské celky sekanými doplňky, které však v některých případech nebyly dokončeny.

Vstupní průzkum souboru a restaurování první ze soch proběhlo v roce 2017-2018 v rámci bakalářské práce Petera Majoroše. Při restaurování sochy Jupitera bylo zjištěno, že doplněk  hlavy ze 70. letech nevychází z původní modelace, autor patrně neměl k dispozici archivní podklady, které byly nalezeny při tomto průzkumu. Z důvodu výrazné odlišnosti bylo rozhodnuto o výměně a vytvoření rekonstrukce na základě historické fotodokumentace, která zachycuje, dochovaný stav z období 20.-30. let 20. století.  Rekonstrukce byla zhotovena z umělého kamene. Podobná situace nastala i při restaurování dalších dvou soch ze souboru v následujícím roce 2018-2019. V případě jedné ze soch Ozbrojenců nebyl přítomný doplněk ani finálně dosekán. Na základě podrobné studie děl a historických podkladů byla zjištěna spojitost těchto dvou soch, které spolu tvořily pár pravděpodobně jako strážci a jako téměř přesné zrcadlové kopie. Starý doplněk byl sejmut a na základě tvarů druhé sochy byla zhotovena ze sochařské hlíny modelace hlavy a ruky. Doplněk byl následně po zhotovení silikonové formy taktéž vydusán v umělém kameni.

Na sochách proběhl komplexní restaurátorský zásah. Materiál soch byl lokálně hloubkově narušen a byla nutná jeho konsolidace. Pro zpevnění byl vybrán a aplikován jeden ze současně testovaných materiálů v praxi, vhodný pro narušené vápence. Nanosuspenze  hydroxidu vápenatého pod názvem CaLoSiL E25, která velmi dobře nahradí ztracené pojivo vápencového kamene a tak jej dostatečně zpevní.

Vápencové sochy se po restaurování vrátí do podloubí nádvoří zámku Uherčice, kde stávaly od 30. let 20. století. V následujících letech budou restaurovány další sochy z tohoto souboru.


 

 

Rozšířit fotografii: 
false