Brána moudrosti otevřená. Barokní kulturní dědictví klášterů Broumov a Rajhrad: ochrana, restaurování, prezentace

Cíle projektu jsou stanoveny v souladu s globálním cílem č. 2 (Kulturní dědictví) programu NAKI II, a to specifickými cíli 2.1, 2.2 i 2.3, neboť budou vyvinuty nástroje pro ochranu, identifikaci a prezentaci kulturního dědictví benediktinského řádu na území České republiky, představovaného konkrétně kláštery v Broumově a v Rajhradě. Pozornost je zaměřena na knihovny obou klášterů, a to jak na samotné knižní fondy, tak také na prostory a vybavení knihoven. Budou vyvinuty: 1. památkový postup pro ochranu a péči o knihovní fondy klášterních knihoven, 2. metodika péče o prostory a vybavení interiérových barokních knihoven, kterýmižto jsou obě výše uvedené knihovny adekvátními reprezentanty. Specificiálním výstupem pro prezentaci bude databáze typografických prvků knižního bloku a speciální software k jejímu užívání, které vytvoří platformu pro další editační, analytickou a komparační práci s materiálem.

Kulturní dědictví obou řádových domů bude prezentováno laické i odborné veřejnosti formou zpřístupnění bohatých fondů (knihovních, archivních) a dalších prezentačních aktivit: výstavy, video dokumentu, odborných knih, studií ve sbornících a recenzovaných časopisech. Zároveň budou podniknuty kroky pro záchranu knižního kulturního dědictví zejména broumovského kláštera, restaurovány budou nejvzácnější a nejohroženější knihy. Skladba fondů bude prezentována formou uživatelsky příjemných specializovaných map.

 

Filmový dokument o záchraně klášterní knihovny v Broumově

https://www.youtube.com/watch?v=TRKGIX7LaVs

 

Rozšířit fotografii: 
false