ROCARE

ROCARE

Roman Cement for Architectural Restoration to New High Standards

V roce 2009 se Fakulta restaurování Univerzity Pardubice spolu s dalšími čtrnácti evropskými partnery začala podílet na mezinárodním výzkumném projektu ROCARE, navazujícím na předchozí ROCEM.

ROCARE byl mezinárodní projekt financovaný Evropskou komisí ze sedmého rámcového programu číslo FP7-ENV-2008-1, 226898.

Po pilotním projektu ROCEM, který byl zaměřen na znovuoživení technologie románského cementu, se projekt ROCARE věnoval jejímu zdokonalení a zavedení do průmyslové výroby.

Na základě spojení kvalit historií prověřeného pojiva s moderními postupy jeho výroby a jeho využití se projekt snažil o uvedení románského cementu mezi běžně používané stavební materiály vhodné pro práci na historických architektonických objektech. Cílovou skupinou byly především budovy z přelomu 19. a 20. století, jejichž bohatě zdobené fasády vděčí za svou členitost právě tomuto materiálu. Jejich údržba, restaurování a obnova jsou proto důležitým bodem záchrany celoevropského architektonického dědictví.

 Projekt zahrnoval:

- zvýšení konkurenceschopnosti románského cementu díky optimalizaci technologie jeho výroby na jejích jednotlivých stupních

- laboratorní testy a studie, jejichž cílem je lepší porozumění vlastnostem cementu, stejně jako nalezení optimálních způsobů přípravy a použití malty v samotné konzervátorské praxi 

- plošné zavádění této technologie, které by zajistilo zvýšení jejího obchodního potenciálu

 Projekt vyvrcholil v roce 2012, kdy byl ukončen.

 Více informací na www.rocare.eu

Rozšířit fotografii: 
false