STONECORE

STONECORE

Stone Conservation for the Refurbishment of Buildings

Fakulta restaurování Univerzity Pardubice byla od roku 2009 zapojena spolu s dalšími jedenácti partnery ze sedmi evropských zemí do mezinárodního výzkumného projektu STONECORE.

STONECORE byl mezinárodní projekt financovaný Evropskou komisí ze 7. rámcového programu číslo: NMP-SE-2008-213651

Náplní projektu byl vývoj a využití nano-materiálů pro konzervování přírodního a umělého kamene a omítkovin. V rámci projektu byly vyvinuty materiály kompatibilní s historickými materiály používanými v architektuře, povrchových úpravách architektury a sochařství.

Projekt se dále zaměřoval na zdokonalení nedestruktivních analytických metod používaných při průzkumu kamene.

Hlavní cíle projektu:

  1. Vývoj metod syntézy nano-materiálů kompatibilních s přírodním a umělým kamenem
  2. Vývoj a vyhodnocení technologií vhodných pro aplikaci nano-materiálů pro zpevnění kamene a omítkovin a pro odstranění mikrobiologického napadení.
  3. Vývoj nových metod nedestruktivního vyhodnocení stavu kamene založených na ultrazvukovém a geofyzikálním měření
  4. Aplikace vyvinutých materiálů na objekty z různých typů kamene a maltovin
    a charakteristika dosažených výsledků.

Projet postupoval od laboratorního výzkumu a aplikace na menších testovacích plochách k použití takto vyvinutých materiálů na vybraných památkových objektech.

Na Fakultě restaurování probíhal v rámci projektu laboratorní a aplikovaný výzkum nano-materiálů na určitých druzích vápenných materiálů (kámen, omítka). Vybrané druhy nano-materiálů byly posléze aplikovány na konkrétní památkové objekty – historické vápenné omítky východní fasády Červené věže v Litomyšli, historické vápenné omítky části fasády hradu Pernštejn a vybrané architektonické prvky z fasády chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře.

Výsledky projektu byly známy v roce 2011, kdy byl  projekt STONECORE ukončen.

Více informací na: www.stonecore-europe.eu

 

Rozšířit fotografii: 
false