Galerie univerzity: Pavel Hayek

Uložit do kalendáře 13-10-2022 17:30 14-11-2022 15:45 Czech republic/Europe Galerie univerzity: Pavel Hayek Univerzita Pardubice znovu otevřela svou galerii přímo v kampusu. Pod názvem GU: a s novým kurátorem je moderní prostor připravený vystavovat kvalitní umělce z České republiky i ze zahraničí. Přijďte na druhou výstavu v...
13. 10. - 14. 11. 2022
Galerie umění
 Galerie univerzity: Pavel Hayek

Univerzita Pardubice znovu otevřela svou galerii přímo v kampusu. Pod názvem GU: a s novým kurátorem je moderní prostor připravený vystavovat kvalitní umělce z České republiky i ze zahraničí.

Přijďte na druhou výstavu v tomto roce. Vstup zdarma. 

Galerii podporuje Statutární město Pardubice.

 

 

 

O autorovi


Dílo Pavla Hayeka je nejčastěji spojováno s tzv. konkrétním uměním. Tento termín poprvé formuloval nizozemský umělec Theo van DoesburgManifestu konkrétního umění jako označení pro umělecké hnutí se silným důrazem na geometrickou abstrakci. Podle jeho názoru měl pojem „abstraktní“ aplikovaný na umění negativní konotace; místo toho upřednostňoval pozitivnější výraz „konkrétní“.a poté jej použil v roce 1930 k definování rozdílu mezi jeho vizí umění a vizí ostatních abstraktních umělců té doby. Po formálním rozchodu skupiny De Stijl po vydání posledního čísla svého časopisu v roce 1928 začal van Doesburg uvažovat o vytvoření nového kolektivu zaměřeného na podobný přístup k abstrakci, která úzce souvisela s estetikou neoplasticismu. Rozdělil kandidáty mezi umělce, jejichž práce stále nebyla zcela abstraktní, a ty, jejichž díla nevycházela z referencí k vnějšímu světu, protože: „nic není konkrétnější, reálnější než čára, barva, povrch“.

Principy konkrétního umění obsahovaly následující zásady v rámci absolutního purismu: Umění musí být univerzální, a proto musí být umělecké dílo před provedením zcela koncipováno a formováno myslí. Dílo nemá žádné formální reference z přírody, je zbaveno smyslnosti nebo sentimentality. Chceme vyloučit lyriku, drama, symboliku. Obraz musí být zcela vytvořen z čistě plastických prvků, zejména povrchů a barev. Obrazový prvek nemá žádný význam nad rámec „samotného“; v důsledku toho dílo nemá žádný jiný význam, než že prezentuje pouze samo sebe a nikoli nějakou vnější ideu. Konstrukce obrazu, stejně jako jeho prvků, musí být jednoduchá a vizuálně přehledná. Technika malby musí být mechanická, tj. přesná, antiimpresionistická. Snaha o absolutní jasnost je povinná.

Po smrti van Doesburga rozvíjel tuto tendenci švýcarský architekt, sochař a designér,Max Bill, který „…dychtil po vytváření děl založených na matematických a geometrických základech - hmotných projevech intelektuálních procesů, které odolávaly symbolice.“ Jeho definice rozdílu mezi konkrétním a abstraktním uměním zní následovně: „Rozdíl mezi konkrétním a abstraktním uměním spočívá v tom, že v abstraktním umění jsou obsahy obrazů odvozeny od obrazu přírody, zatím co v konkrétním umění vznikají obsahy obrazů nezávisle na obrazech přírody. Jako příklad poslouží mezní případ v malířství: na bílém plátně se nachází červený bod. Ten mohl vzniknout dvěma způsoby: za prvé to mohl být východ slunce v mlze a je ho tedy nutno považovat za abstrakci, nebo za druhé může být červeným bodem, který vyjadřuje uměleckou realitu jedině svým vztahem k ploše; v tomto druhém případě se jedná o konkreci abstraktní myšlenky, tedy o konkrétní umění.“

Ve smyslu definic Maxe Billa nalézáme v díle Pavla Hayeka všechny zmíněné atributy. Jeho tvorba levituje v rozostřeném poli mezi abstrakcí a konkrétním uměním, novější a poslední série navíc vykazují prvky op-artu, a některé ranné cykly dokonce přes plošnou redukci a stylizaci motivů z přírody balancuií na hraně stále ještě reálně vnímatelného východiska (obrazy spletitých větvoví průhledů stromů) a jeho abstrakcí. Na ploše hustě vedle sebe rozprostřené listy, různé druhy zeleniny (cibule, česneky, feferonky, lusky, petržel, lilek, apod.), ovoce, koření, zrníčka luštěnin, jednotlivě individualizované a přesto anonymní ve skrumážích bez hierarchie, ve zdánlivě opakující se celoplošné ornamentální struktuře, jsou více či méně rozpoznatelné. Výchozí motivy se ztrácí zvláště když jsou malovány negativně, bílé s mezerami mezi nimi vyplněné černou barvou. Zde je abstrakce dovedena jednoduchým manévrem k maximálnímu efektu, kdy jsme znejistěni, co vlastně vidíme.

Stejně jako americký malíř Christopher Wool¨, který v 80tých letech minulého století uplatnil jako ready-made techniky mechanického opakování s použitím válečků ve svých celoplošných černobílých kompozicích těch nejobyčejnějších a nespektakulárních vzorků, používá Hayek rastry válečků k téměř op-artové vizuální hře, kdy se ze statického obrazu stává jemné pohybové vlnění. Op-art je jedním ze směrů geometrické abstrakce, který maximálně využívá rozumu, přesnosti a logiky, zpracovává poznatky z geometrie a fyziognomie, a je spojen s psychologickými výzkumy. Divák je konfrontován s geometrickými vizuálními podněty, čehož je dosaženo optickou nestabilitou a mobilitou obrazových prvků. Obraz je jakoby v pohybu, pohybové jevy se realizují vjemovými efekty a vzniká kmitavý účinek, vyvolávající dojem vibrace a vzdouvání obrazové plochy. Tento efekt je nejradikálněji přítomen v Hayekově sérii textilií a nejnověji v cyklu struktur. Struktury navíc nejvíce rezonují s přístupem konkretistů, obrazy jsou složeny z nejelementárnějších, opakujících se drobných prvků, jako je bod, čtvereček, trojúhelníček, kroužek. Drobným posunutím rastrů z těchto elementů vůči sobě vzniká moaré, které téměř psychedelicky dráždí naše oko. Přes formálně záměrně odosobněný, mechanický, až indiferentní přístup k malbě bez náznaků osobního rukopisu evokují Hayekovy obrazy koncept celoplošné malby abstraktních expresionistů, a tematicky přitom sdílí jakási rezidua pop-artového zalíbení v banálních, podružných lo-fi motivech a předmětech masové denní potřeby, i pop-artovou ekonomii způsobů grafického výtvarného přednesu.

prof. akad. mal. Tomáš Lahoda

 

Pavel Hayek

 • narozen 10.3.1959 v BRNĚ
 • 1973 – 1982 navštěvoval LŠU J. Kvapila v Brně, prof. Petr Skácel
 • od roku 1990 do roku 2001 členem TTKlubu
 • od roku 1998 je členem Klubu konkretistů

Samostatné výstavy (výběr):

 • 1983
  Galerie mladých, Brno
 • 1992
  Galeria XC, Nové Zámky, SK
 • 1993
   Galerie Jaroslava Krále, Dům umění města Brna
 • 1994
  České‚ kulturní centrum, Vídeň, AT
 • 1995
  Galerie Aspekt, Brno (s L. Jarošem a M. Zálešákem)
 • 1996
  Galerie umenia, Nové Zámky,SK
  Výstavní síň Emila Filly, Ústí nad Labe
   Dům umění, Opava
  Galerie Caesar, Olomouc
 • 1998
  Galerie Aspekt, Brno (s Janem Kubíčkem)
 • 1999
  Výstavní síň, Sokolská 26, Ostrava
 • 2000
   “Franta  Hayek” , Dům umění, České Budějovice (s Romanem Frantou)
  “Černobílé obrazy”, Galerie Druhá modrá, Lieberzeitova 14, Brno
 • 2001
  “Černobíle” ,Galerie Václava Špály, Praha
  Galerie Goller, Selb, DE
 • 2004
  Galerie Ars, Brno, /s L. Jezberou/
  “Doteky přírody”, Malá galerie Liberec
 • 2005
  Galerie Navrátil, Praha
 • 2005-6
  Galerie Hoffmann, Ossenheim, DE
 • 2006
  Galerie ad astra, Kuřim
  Galerie umenia, Nové Zámky, SK
 • 2008
  3x Brno, Galerie města Plzně, (s P. Veselým a T. Medkem).
  Bestiář a herbář Pavla Hayeka, Galerie ad astra, Kuřim
 • 2009
  Obrazy, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk
 • 2010
  Galerie na mostě, Wannieck Gallery, Brno
 • 2011
  Černou,bílou,šedou, Galerie Petr Novotný, Praha
 • 2012
  Otto Zitko – Pavel Hayek, Dům umění města Brna, ČR
 • 2013
  Krajinomalebně, galerie ad astra, Kuřim, ČR
  regel <…> provokation, s Janem Kubíčkem, galerie Hoffmann, Friedberg, DE
  Mechanické partitury, Moravské zemské muzeum – Památník Leoše Janáčka, Brno
 • 2015
  Pavel Hayek+ Esther Stocker, Galerie Závodný, Mikulov, ČR
 • 2016
  Pavel Hayek, Galerie Kvalitář, Praha, ČR
 • 2017
  Pavel Hayek – Lisztovské transkripce, Památník Leoše Janáčka, Brno
 • 2018
  Pavel Hayek Od cibulky k vesmíru, Galerie AMB, Hradec Králové
  Pavel Hayek 2017/18, Galerie Artikle, Brno
 • 2019
  Pavel Hayek – mini retrospektiva, Galerie města Blanska
  Pavel Hayek, Fotogramy, intervence do stálé expozice, Pražákův palác, Moravská galerie, Brno
  Pavel Hayek, Galerie 1 patro, Praha
 • 2020
  Pavel Hayek a Mechtild Frisch, Galerie Hoffmann, Ausstellungshalle-Ossenheim, De
 • 2021
  Strom, Obraz, Architektura, Vila Löw Beer, Brno
 • 2022
  Broft Gallery, s Martinem Willingem, Leerdam, NL
  Hayek, Galerie univerzity Pardubice, Pardubice

 

 Galerie univerzity: Pavel Hayek
 Galerie univerzity: Pavel Hayek
 Galerie univerzity: Pavel Hayek
 Galerie univerzity: Pavel Hayek
 Galerie univerzity: Pavel Hayek
 Galerie univerzity: Pavel Hayek
 Galerie univerzity: Pavel Hayek
 Galerie univerzity: Pavel Hayek
 Galerie univerzity: Pavel Hayek
 Galerie univerzity: Pavel Hayek
 Galerie univerzity: Pavel Hayek
 Galerie univerzity: Pavel Hayek
 Galerie univerzity: Pavel Hayek
 Galerie univerzity: Pavel Hayek
 Galerie univerzity: Pavel Hayek
 Galerie univerzity: Pavel Hayek
 Galerie univerzity: Pavel Hayek
 Galerie univerzity: Pavel Hayek
 Galerie univerzity: Pavel Hayek
Vstup zdarma
Univerzita Pardubice
prof. akad. mal. Tomáš Lahoda
Dovolujeme si vás upozornit na skutečnost, že z akce bude pořizován audio-vizuální záznam pro reportážní účely Univerzity Pardubice, včetně jeho případného zveřejnění. Záznam nebude předáván třetí straně ani použit k marketingovým účelům. Osoba pořizující záznam za Univerzitu Pardubice bude označena a můžete od ní získat bližší informace nebo jí sdělit svůj případný nesouhlas. Bližší informace ke zpracování osobních údajů naleznete na stránce www.upce.cz/privacy-policy.