Mezinárodní konference na FR

Uložit do kalendáře 08-11-2018 10:00 09-11-2018 15:00 Czech republic/Europe Mezinárodní konference na FR Konferenci pořádá Fakulta restaurování Univerzity Pardubice a Arte-fakt, sdružení pro ochranu památek, z.s.   Datum / Místo konání  8.–9. 11. 2018 / Litomyšl Konferenční jazyk  CZ; EN Forma příspěvků... Litomyšl
08. 11. - 09. 11. 2018 Litomyšl

Konferenci pořádá

Fakulta restaurování Univerzity Pardubice a Arte-fakt, sdružení pro ochranu památek, z.s.

 

Datum / Místo konání  8.–9. 11. 2018 / Litomyšl

Konferenční jazyk  CZ; EN

Forma příspěvků  • ústní prezentace (délka 20 min + 5 min diskuse), celkově 20–22 příspěvků

• poster

Uzávěrka pro abstrakta  31. 5. 2018; max. 4000 znaků; CZ, ANG;

zasílat  na: radomir.slovik@upce.cz

Odborná komise Karol Bayer, Jakub Ďoubal, Michal Ďurovič, Petr Fidler, Martina Indrová, Ivan Kopáčik, Tomáš Lahoda, Luboš Machačko, Zdeněk Vácha, Jan Vojtěchovský, Radomír  Slovik

 

Anotace

Při příležitosti 25.  výročí založení  restaurátorského školství  v Litomyšli bychom  se rádi ohlédli  za tím, kam restaurování, památková péče,  i vzdělávání v těchto oborech za toto čtvrtstoletí dospěly. Je zřejmé, že minimálně  na škole v Litomyšli šlo o vývoj zásadní. Tento vývoj byl důsledkem nejen  postupného růstu  instituce a její transformace na fakultu jako součást Univerzity Pardubice, ale i celkovým  vývojem,  kdy se Česká  republika postupně začleňovala do svobodného evropského prostředí.

Poslední  čtvrtstoletí se neslo ve znamení rozvoje oboru jako celku nejen v Litomyšli a České republice, ale i v celém světě.  Přineslo a dále  přináší  stále  těsnější  propojení restaurování s řadou dalších oborů, ať již z oblasti technických, humanitních, či přírodovědných. Hlavním motivem a cílem konference je právě důraz  na tento vývoj a aktuální trendy v péči o hmotné kulturní  dědictví.

 

Tematické okruhy

• nové teorie  a přístupy v oblasti památkové péče

• inovativní  postupy, metody a technologie v péči o hmotné kulturní  dědictví

• restaurování a památková péče včera, dnes a zítra

• slepé uličky restaurování a památkové péče (co bych dnes udělal lépe?)

 

 

Fakulta restaurování
Mgr. BcA. Radomír Slovik
466 036 591