Novinky

V průběhu listopadu a na začátku prosince byly Grantovou agenturou ČR a Technologickou agenturou ČR zveřejněny výsledky hodnocení návrhů projektů. Helena Dyndová z katedry filosofie a religionistiky FF UPCE se pro následující tři roky stává spoluřešitelkou meziuniverzitního projektu Klíčové kulturní zdroje, představy a praxe západní alternativní spirituality a medicíny, na němž se bude podílet společně Janem Kapustou ze ZČU a Zuzanou Kostićovou z HTF UK. Klíčové kulturní...
Od středy do pátku se uskuteční elektronické volby do Akademického senátu Univerzity Pardubice (AS UPCE). Akademici a studenti mají možnost zvolit osoby, které budou zastupovat zájmy Fakulty filozofické na úrovni univerzity. Volby probíhají přes portál https://evolby.upce.cz od středy 7. prosince 2022 8:00 hod. do pátku 9. prosince 2022 22:00 hod.. Studenti volí 2 senátory z řad studentů Akademici volí 4 senátory z řad akademických pracovníků...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Volby do Akademického senátu Univerzity Pardubice proběhnou ve dnech 5. 12. (9:00) - 6. 12. 2022 (16:00)  elektronickou formou a to na adrese https://evolby.upce.cz/   Kandidáti do komory akademických pracovníků: BLANAŘ Vít Mgr. Ph.D. ČERNOHORSKÁ Iveta Mgr. FALTOVÁ Barbora Mgr. HLAVÁČKOVÁ Eva Mgr. Ph.D. PODESZWA Ondřej Mgr. et Mgr. ŠKVRŇÁKOVÁ Jana Mgr. Ph.D. ŠOUKALOVÁ Kristýna Mgr. Ph.D. VÁCLAVÍKOVÁ Klára Mgr. Ph....
DOPLŇUJÍCÍ volby do Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice – STUDENTSKÉ SEKCE proběhnou ve dnech 5. 12. (9:00) - 6. 12. 2022 (16:00) elektronickou formou a to na adrese https://evolby.upce.cz/ Kandidát do komory studentů: Bc. LUDVÍK Hynek  (student navazujícího magisterského studijního programu Organizace a řízení ve zdravotnictví)   Volební komise Mgr. Markéta Papršteinová, Ph.D. Mgr. Kateřina...
Termín a způsob konání voleb: 5. 12. 2022 – 00:00  až  8. 12. 2022 – 23:59 Volby probíhají elektronicky s využitím aplikace VOLBY dostupné na https://evolby.upce.cz/. Podmínkou pro hlasování je předchozí autentizace voliče prostřednictvím jeho univerzitních přístupových údajů (NetID a heslo). Volič provádí volbu přímo ve volebním systému, přičemž volební systém ho upozorní na následky této volby před odesláním hlasovacího lístku. Volební systém znemožňuje...
Fakulta elektrotechniky a informatiky srdečně zve všechny zájemce na Den otevřených dveří. Akce se uskuteční v pátek 3. února 2023 od 10 h v budově fakulty na nám. Čsl. legií 565.  Návštěvníci si nejprve v posluchárně H1 vyslechnou přednášku o fakultě, studijních programech a podmínkách přijímacího řízení,  následně budou mít možnost nahlédnout do našich moderních učeben a laboratoří.  Navštívit nás lze i virtuálně - na stránkách Den...
Ve čtvrtek 1. prosince jsme přivítali na naší fakultě dvě desítky studentů z gymnázia v Sedlčanech. Návštěvy se ujal vedoucí Katedry řízení procesů Ing. Daniel Honc, Ph.D., který studenty provedl po fakultě. Seznámil je s tím, co by je při studiu technických oborů jakými jsou elektrotechnika, informatika a automatizace na fakultě čekalo. Z oblastí strojového učení, počítačového vidění a umělé inteligence předvedl studentům robota hrajícího piškvorky a pro odreagování je pozval do...