Novinky

Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice je jako první v ČR majitelem nejnovější verze simulovaného pacienta Apollo od firmy Medim. Tato výuková pomůcka jednoznačně rozšiřuje kvalitu výuky napříč všemi studijními obory. SA Apollo umožnuje komplexní simulaci různých scénářů akutních stavů např. anafylaktický šok - vystupňované alergické reakce, umožňuje nácvik rozšířené neodkladné péče - elektroimpulzoterapii, punkce pneumothoraxu,...
  POZVÁNKA NA SLAVNOSTNÍ IMATRIKULACI A BAKALÁŘSKOU SPONZI Slavnostní imatrikulace studentů 1. ročníků bakalářského studia FZS se koná 5. října 2018 v 8.00 a 10.30 hodin. Sraz studentů je stanoven dle zaslaného rozpisu oborů v předsálí Auly Arnošta z Pardubic, kde proběhne prezence a instruktáž, která je povinná. Slavnostní sponze absolventů bakalářských studijních programů se koná 5. října 2018 v 13.00 hodin. Sraz absolventů je v předsálí Auly...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Dopravní fakulta Jana Pernera slaví v roce 2018 čtvrt století od svého založení. K tomuto významnému výročí se konalo několik významných akcí. Za přítomnosti čelních představitelů Univerzity Pardubice, Dopravní fakulty Jana Pernera a společnosti Českých drah byla slavnostně pokřtěna lokomotiva 151.006-4, kterou nyní můžete potkávat na trati  Praha – Pardubice – Olomouc – Ostrava – Žilina a Praha – Ústí nad Labem. Návazně se uskutečnila VII. mezinárodní vědecká...
Cena purkmistra Laška 19. 09. 2018
V pondělí 17. září se ve Smetanově domě uskutečnilo předávání cen města. Cenu purkmistra Laška obdrželi první porevoluční starosta Ing. Miroslav Brýdl a proděkan Fakulty restaurování Univerzity Pardubice Ing. Karol Bayer. Cena Rady města Litomyšle byla in memoriam udělena Vratislavu Blažkovi. Za dirigenta a kapelníka cenu převzala jeho dcera Jana Růžičková. Miroslav Brýdl Cenu purkmistra Laška získal za mimořádné zásluhy o proměnu Litomyšle na moderní historické město. Karol Bayer stejnou...
Vážení akademičtí a vědečtí pracovníci, vážení doktorandi, Univerzita Pardubice se stala členem organizace ORCID. Reagovala tím na opatření Vlády ČR, která ve schválené Koncepci Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací na období 2016 až 2020 definovala požadavek na zavedení mezinárodně používaného identifikátoru vědeckých pracovníků. Unifikovaný proces zavedení ORCID na UPa je schválen a podporován vedením univerzity a začíná tímto dnem, tj. 18. září 2018....
V novém akademickém roce 2018/2019 se mohou čtenáři Univerzitní knihovny těšit na nové služby. Mají možnost většího počtu výpůjček nebo platit bezhotovostně za upomínky. V galerii je k vidění nová výstava a se změnami přicházejí i koleje a menza. Univerzitní knihovna je připravena na příliv studentů. Svým čtenářům nabídne zase lepší služby a přichystala několik změn. Reagovala tak na opakovaná přání svých uživatelů. „Nejčastějším požadavkem studentů byla možnost zaplatit...
Budova Rektorát je uzavřena. Nově budou průkazy ISIC / ITIC / ALIVE UPa vydávány v Univerzitní knihovně u výpůjčního pultu. Otevírací doba knihovny viz https://knihovna.upce.cz/uk/oteviraci-doba Všichni žadatelé budou e-mailem informováni, kdy bude průkaz ISIC / ITIC / ALIVE UPa připraven k vyzvednutí.
Vážení studenti,  dovoluji si Vám přeposlat odkaz s pozvánkou na jistě zajímavou konferenci "History of Midwives 1800-1950".  Pozvání iniciuje Mgr. Vladan Hanulík, Ph.D., z Ústavu historických věd FF. Konference  bude probíhat 1. 11. - 2. 11. 2018 v Kutné Hoře. Jednacím jazykem bude angličtina. Příspěvky budou procházet peer-review řízením pro časopis Theatrum historiae (anglické číslo).  Zde je odkaz s upřesněním: https://www...