Novinky

Psychospirituální práce v zátěžových situacích Lektor: Mgr. Milan Novotný, vojenský kaplan a psychoterapeut Kdy: 13.10.2022 od 16:30 Kde: Víceúčelový objekt ("Titan", Kampus UPCE - Stavařov 83) Edukativní seminář se bude zabývat podporou a doprovázení jedinců v náročných životních situacích spojených s bojovými akcemi a vojenským prostředí. Bude se také zabývat prevencí posttraumatické stresové poruchy a udržováním duševního zdraví s ...
Zjednodušte si psaní vědeckého článku   Vážení uživatelé, až do 14. 9. 2023 můžete využít přístup do SciFlow, online textového editoru pro autory odborných textů, především článků a závěrečných prací. Lze jej využít i pro vytváření jiných dokumentů a velmi usnadňuje kolaborativní psaní. Mezi největší výhody SciFlow patří: velký výběr šablon vědeckých časopisů a citačních stylů a kontinuální nárůst jejich počtu na doporučení uživatelů (nově i česká verze...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Dovolujeme si informovat, že ve dnech 6. - 7. 10. 2022 bude studijní oddělení Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice Z A V Ř E N O  z důvodu konání slavnostních akademických obřadů na Stavařově. Děkujeme za pochopení.  
Vážení uživatelé, až do konce tohoto roku máte možnost využít zkušební přístup k jedné z největších světových statistických a tržních datových platforem STATISTA.  Statista obsahuje více než 1 milion statistik, prognóz, dokumentací, reportů a infografik. Platforma kombinuje ekonomická data, pohledy spotřebitelů, průzkumy veřejného mínění a demografické trendy. Přístup je bez omezení možný ze všech PC v síti UPCE a zařízení připojených přes wi-fi Eduroam, s jedinou...
Každý z nás může přispět svým nápadem a posunout tak celou společnost k VIZI 0. Vyvíjejme bezpečné automobily, stavme kvalitní komunikace a bezpečné prostředí kolem nich. Vzdělávejme každého člověka k ohleduplnému a zodpovědnému chování v dopravním prostředí. Více než 65 % dopravních nehod je každoročně zaviněno chybou lidského faktoru. Důsledky? Fatální nehody. Stovky zmařených lidských životů. Tisíce těžce zraněných. Pojďme to změnit! Jaká je Tvoje vize změny? JAK NA TO...
Upozorňujeme studenty, že z provozních důvodů jsou od úterý 4. 10. do pátku 7. 10. zrušeny úřední hodiny na studijním oddělení. Veškeré vaše požadavky řešte prosím e-mailem nebo až od pondělí 10. 10. 2022. Děkujeme za pochopení.
Čtyřdenní přednáškový cyklus umožní studentům ve dnech 07. 11. - 10. 11. 2022 ověřit nabyté teoretické znalosti a navštívit zajímavá vystoupení odborníků z oblasti podnikové ekonomiky a veřejné správy. Tradičně uvítáme úspěšné manažery firem, zástupce úřadů a v neposlední řadě rovněž i akademiky ze zahraničí, kteří studentům předají své praktické zkušenosti, sdělí novinky nebo dají tipy pro hledání budoucího zaměstnání. Letošní 16. ročník se bude konat pod záštitou...
Termín: 13. října 2022, 8:00 - 16:30  Výukové a výzkumné centrum v dopravě v Doubravicích, Pardubice Použití georadaru ve stavitelství – technický seminář (upce.cz) Technický seminář je organizován Katedrou dopravního stavitelství a společností GEFOS a.s. (zastoupení výrobců IDS GeoRadar a Leica Geosystems v ČR). Cílem je uskutečnit setkání uživatelů GPR a zástupců společností/organizací využívajících výsledky GPR průzkumu a...