Novinky

Bakalářské studium Uchazeči, kteří již dodali všechny potřebné dokumenty (maturitní vysvědčení, …) a dosáhli stanovenou minimální bodovou hranici pro přijetí ke studiu, naleznou již nyní rozhodnutí na webových stránkách zde. V úterý 20. 7. jsme doplnili další rozhodnutí, doporučujeme uchazečům znovu si zkontrolovat web. Uchazeči, kteří dodali potřebné doklady a splňují bodovou hranici pro přijetí ke studiu, ale nevidí výsledek přijímacího řízení,...
Fakulta ekonomicko-správní vypisuje 2. kolo přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia. Přihlášky přijímáme do 16. 8. 2021. Druhé kolo se vypisuje pro tyto studijní programy: Hospodářská politika a veřejná správa, specializace Ekonomika veřejného sektoru - prezenční forma Finance - prezenční forma   Informatika a systémové inženýrství, specializace Informační a bezpečnostní systémy -prezenční forma Elektronická přihláška...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Skupina Seberozvojová a růstová se znovu osobně sejde na podzim 2021. Máte chuť průběžně pracovat na své osobnosti? Rozvíjet se v oblasti komunikace, dílčích psychosociálních dovedností důležitých pro oblast vztahů, ale také pro uplatnění na trhu práce? Chcete objevit a získat zpátky své zdroje, naučit se pracovat se stresem, hledat a nalézt cestu k sobě samému?   Přijďte si vyzkoušet práci na vlastní osobnosti a zažít si, jak otevřená skupina...
Studujte doktorský program, tvořte s námi lepší budoucnost. Rádi studujete a poznáváte nové? Pokračujte v doktorském studiu na Fakultě ekonomicko-správní. Doktorské studium je určeno pro ty, kdo se chtějí prosadit v oboru, zajímá je vlastní rozvoj a výzkumná práce. Nabízí možnost vycestovat do zahraničí v rámci studijních či pracovních pobytů, účastnit se mezinárodních konferencí a poznávat zajímavé osobnosti. Standardní délka studia je 4 roky a po jeho zdárném dokončení...
Jejich boom nekončí. Naopak nabírá na síle. Fenomén podcastů se šíří internetem. Zasáhnul taky pardubickou univerzitu. Své osobnosti, úspěšné studenty i absolventy chce díky vlastní tvorbě představit širší veřejnosti. „Sice máme univerzitní časopis, ale ten je spíš takový interní. Naši hosté jsou obecně inspirativní. Vůbec prvním byl pan rektor. I když je excelentním vědcem, byl rozhovor osobnější. Mluvil tam o své knize Věda a jiné lásky. Těmi láskami přitom myslí koníčky a záliby....
Děkanka Fakulty zdravotnických studií (FZS) Univerzity Pardubice Jana Holá v rozhovoru pro Českou televizi vysvětluje, proč nelze vzdělávat více studentů, i když zájem o studium všeobecného ošetřovatelství po pandemii radikálně vzrostl. Společný projekt  FZS a Fakulty informatiky a statistiky VŠE ukázal, že počet absolventů pro české zdravotnictví nestačí a k udržení současného počtu všeobecných sester i v budoucnu by měl být dvojnásobný. Sledujte reportáži ČT 24...
Desátým rokem mohou studenti a absolventi hlasovat v soutěži Fakulta roku. V prestižní anketě hodnotí nejen kvalitu výuky, ale také prostředí, ve kterém se vzdělávají. A právě hodnocení studentů a čerstvých absolventů představuje zásadní kritérium, kterým se mohou řídit i budoucí vysokoškoláci při výběru školy. Tři fakulty Univerzity Pardubice se v předchozích letech dostaly na stupně vítězů. V roce 2019 ve své kategorii zvítězila Fakulta chemicko-technologická. Na...
Část Karlova mostu posprejoval neznámý vandal. Modré nápisy v angličtině jsou na pravé straně zábradlí i podstavci sochy směrem k Pražskému hradu asi od poloviny mostu. „U graffiti je to spíše estetický problém, ale mnohem nebezpečnější je samotné odstraňování, které může způsobit paradoxně daleko větší poškození,“ vysvětlil vedoucí ateliéru restaurování kamene z Fakulty restaurování Univerzity Pardubice Jakub Ďoubal. Policisté byli přímo na míste a případem se budou zabývat, řekl...