Novinky

Za jakou nejkratší dobu někam dojedete vlakem anebo jak se na výtvarných dílech projevuje takzvaný zub času. To jsou jenom některé věci, které můžete sami prozkoumat během letošní Noci vědců. I v Pardubicích bude poslední zářijový pátek. Situace poprvé od roku 2019 umožňuje pozvat návštěvníky přímo na univerzitu. „Chceme je pustit tam, kam se normálně nedostanou, ukázat jim laboratoře a hlavně jim umožnit setkání s vědci. Loni jsme museli dělat on-line formu Noci vědců, ale...
Dovolujeme si informovat, že dne 8. října 2021 se budou konat v Aule Arnošta z Pardubic slavnostní akademické obřady Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice. 09.00 - 10.00 - SPONZE absolventů bakalářských studijních oborů (září 2021) Všeobecná sestra (PS) Všeobecná sestra (KS) Porodní asistentka Zdravotnický záchranář Radiologický asistent Zdravotně-sociální pracovník 11.00 - 11.30 -  PROMOCE absolventů navazujících...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Děkan Fakulty filozofické vyhlašuje na pondělí 27. září 2021 pro studenty Fakulty filozofické UPa DĚKANSKÉ VOLNO. Výuka je zrušena.
Děkan Fakulty filozofické ruší slavnostní imatrikulaci 1. ročníků bakalářského studia studentů Fakulty filozofické Univerzity Pardubice, která se měla konat ve čtvrtek  21. října 2021 Výuka v tento den bude probíhat dle aktuálního rozvrhu.
Dovolujeme si Vás pozvat na 12. řočník Fakultní konference studentů doktrorských studijních programů, která proběhne 30. září 2021 v 9:00 hodin na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Dopolední program bude věnován studentům DSP Ošetřovateství při FZS UPCE, v odpoleční části programu budou prezentovat výsledky své vědecké činnosti doktorandi, kteří jsou studenty na jiných vzdělávacích institucích v České republice.  
Konference MEMPUR 2021 23. 09. 2021
Po osmnácti měsících jsme opět mohli upořádat akci prezenční formou a jsme velmi rádi, že tou akcí byl právě třetí ročník konference MEMPUR - membránové procesy pro udržitelný rozvoj, která se konala ve dnech 6. – 7. září 2021 na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Konference se zúčastnilo 94 účastníků a bylo prezentováno 24 krátkých přednášek, 4 plenární přednášky a 16 posterů. Děkujeme Fakultě chemicko-technologické...
Novou knihovnu Karla Vocelky otevřela pro studenty, pedagogy i veřejnost Univerzita Pardubice. Významný rakouský historik z Vídeňské univerzity loni daroval Ústavu historických věd Fakulty filozofické rozsáhlou sbírku 4 tisíc knih a časopisů. Fakulta filozofická novou knihovnu otevřela v roce, kdy si připomíná 20 let od svého vzniku. „Velmi si vážíme toho, že pan profesor Vocelka věnoval svou knihovnu právě Ústavu historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice. Osobně to...
S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 16. září 2021 zemřel náš kolega, akademik doc. Ing. Ladislav Svoboda, CSc., proděkan Fakulty chemicko-technologické v letech 2001 až 2009. Docent Ladislav Svoboda svůj celoživotní odborný zájem zasvětil Fakultě chemicko-technologické, na níž působil jako vysokoškolský učitel a vědec od samého začátku své profesní dráhy. Diplomovou práci obhájil na Katedře analytické chemie v oboru Technická analytická a fyzikální chemie, od r. 1982...