Novinky

Příměstský tábor 14. 05. 2020
Chcete strávit zajímavý prázdninový týden? Dopravní fakulta Jana Pernera pořádá Příměstský tábor 17. – 21. srpna 2020 Přihláška na tábor Hlavní program: výroba nože s pevnou čepelí  výroba koženého pouzdra na nůž Doprovodný program: teambuildingové hry exkurze lukostřelba další doprovodný program Cena:  2 900,- Kč              ...
Dovolujeme si oznámit vydání nových pravidel: Opatření děkanky č. 7/2020 Provoz Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice při omezení studia
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Na základě Usnesení vlády České republiky č. 537 ze dne 11. května 2020 (přílohy 1 a 2) vydává děkan Fakulty filozofické UPa s účinností od 13. května 2020 toto opatření. Studenti a akademičtí pracovníci se smí účastnit studia (výuky, zkoušení, státních závěrečných zkoušek, konzultací apod.), jestliže splní podmínky uvedené v Opatření děkana č. 4/2020, čl. 1, odst. 4. Ochranu horních cest dýchacích však nemusejí mít, pokud je zachován rozestup nejméně 1,5 m a je-li v ...
OZNÁMENÍ o konání 2. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice ve funkčním období 2020 - 2023, které se uskuteční v úterý 19. května 2020 od 14:00 hodin distančně, formou videokonference   Program zasedání: 1.  Schválení skrutátorů zasedání. 2.  Souhlas AS UPa s Pravidly pro distanční zasedání a hlasování Akademického      senátu Univerzity Pardubice formou videokonference. 3.  Schválení programu...
  Vzájemná spolupráce mezi Fakultou chemicko–technologickou Univerzity Pardubice a Střední uměleckoprůmyslovou školou sklářskou v Železném Brodě vyústila již v loňském roce podpisem memoranda o spolupráci. Tato střední škola s dlouholetou tradicí v Libereckém kraji se tak stala naší již v pořadí pátou „Fakultní školou“, což podtrhuje umístění označení v podobě smaltované cedule na fasádě školy. Spolupráce mezi oběma institucemi je naplňována...
Právě dnes 12. 5. 2020 vrcholí kampaň Nursing now, která má za cíl podpořit postavení zdravotních sester. Dnes uplynulo 200 let od narození zakladatelky moderního ošetřovatelství Florence Nightingale. Byla hrdinkou své doby, zlepšila zdravotnickou péči, pomáhala zachraňovat životy vojákům v krymské válce. I dnešní doba má své hrdiny, koronavirus je těžkou zkouškou nejen pro české zdravotníky. V první linii se ocitla i absolventka Fakulty zdravotnických studií Kristýna Pospíchalová,...
PODMÍNKY PRO BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY/PROGRAMY: Přijímací zkoušky do bakalářského studia se v tomto akademickém roce ruší u následujících studijních programů/oborů: Filosofie, Historicko-literární studia, Historie, Kulturní dějiny, Německý jazyk pro odbornou praxi, Ochrana hmotných památek, Religionistika, Slavistická studia zemí Evropské unie, Sociální a kulturní antropologie, Spisová a archivní služba. Uchazeči...
Vážení uživatelé, od pondělí 11. května 2020 začne opět Univerzitní knihovna (včetně poboček na FR a FZS) poskytovat své služby, a to za následujících podmínek: Vstup do knihovny pouze v roušce, za turnikety v rukavicích. Výjimka pro FR a FZS: nutná jen rouška a dezinfekce rukou. U vchodu k dispozici dezinfekce na ruce a jednorázové rukavice. Ve všech prostorách nutno dodržovat rozestupy 2 m. Po vrácení budou knihy ve dvoudenní karanténě. Pravidelně...