Novinky

Fakulta filozofická Univerzity Pardubice se i letos zapojuje do veřejné sbírky u příležitosti mezinárodního Dne válečných veteránů. Tradiční sbírku se symbolem vlčího máku pořádá již sedmým rokem nezisková společnost Post Bellum.  Sbírka se koná od 1. do 30. listopadu a jako každoročně se do ní zapojují stovky dobrovolníků v ulicích obcí a měst a také stovky sbírkových míst po celé České republice. Připnutím červeného kvítku vyjadřujeme úctu lidem,...
Unikátní výstava s názvem „Masaryk a Svatá země“ je vystavena v hale Turistického informačního centra Pardubice od 26. 10. do 30. 11. 2021. Celý cyklus připomíná historické milníky česko-izraelských vztahů. O navázání hlubší spolupráce obou států se zasloužil Tomáš Garrigue Masaryk a jeho syn Jan Masaryk. T. G. Masaryk byl prvním prezidentem, který navštívil tehdejší mandátní Palestinu, dnešní území Izraele. Jednalo se o soukromou cestu, která proběhla na jaře roku 1927 a byla...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Studenti katedry sociální a kulturní antropologie pořádali v pardubickém Divadle 29 dvanáctý ročník tradiční studentské konference Sociocon, tentokrát s podtitulem Cestou necestou.   Letošní ročník byl věnován dvacátému výročí existence katedry. V rámci dvoudenního programu studenti, absolventi, akademici, čeští i zahraniční hosté prezentovali to nejlepší, co za poslední rok vyprodukovali.   Slavnostního zahájení se zúčastnila...
Děkan Fakulty filozofické vyhlašuje na pátek 29. října 2021 pro studenty Fakulty filozofické Univerzity Pardubice D Ě K A N S K É  V O L N O Výuka je zrušena.
12. října 2021 se konal odborný seminář s mezinárodní účastí pořádaný v rámci kampaně Evropský rok železnice 2021. Pořadatelem byla Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera ve spolupráci s Českým železničářským esperantským svazem. Zaznělo celkem 7 přednášek z oblasti historie (Tomáš Vašut, Jaroslav Matuška: Mezinárodní železniční spojení v éře parostrojů. Rakouské císařství 1865), současnosti (Rodica Todor: IFEF projekt Erasmus+ „Udržitelná...
Studenti bakalářských a navazujících magisterských programů Fakulty filozofické Univerzity Pardubice mají možnost získat stipendium na podporu zahraničního pobytu, který si sami zorganizují za účelem např. zlepšení jazykových dovedností, pro výzkum k absolventské práci, absolvování studentské praxe apod. Zahraniční pobyt musí trvat minimálně 1 měsíc (30 dnů) a student může žádat o podporu ve výši až 20 000 Kč s ohledem na konkrétní zemi, kde se mobilita uskuteční (o výši přidělené...
Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí studenti, z provozních důvodů bude pobočka univerzitní knihovny na Fakultě zdravotnických studií v pátek 29. 10. 2021 mimořádně uzavřena. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za způsobené komplikace.  
Téměř 700  studentů, zaměstnanců, ale také občanů Pardubic využilo nabídku očkování proti covidu-19. Možnost využili také pardubičtí středoškoláci. Nechali se naočkovat přímo v univerzitním kampusu. Vysoká škola opakovaně poskytla zdravotníkům zázemí ve vestibulu Fakulty chemicko-technologické. „Uvědomujeme si, že očkování představuje nejúčinnější cestu, jak chránit zdraví a životy nás všech a zároveň umožňuje plnohodnotné vzdělávání,“ uvedla prorektorka pro vnější...