Novinky

Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice srdečně zve všechny zájemce na přednášku POJIŠŤOVNICTVÍ A POJISTNÝ SEKTOR ČR - ROLE ČNB, se kterou vystoupí Ing. Karel Barták (senior expert v oblasti dohledu nad finančním trhem, Česká národní banka) dne 5. 12. 2022 od 10:00 hod. v posluchárně EB-E1. Kontaktní osoba: doc. Ing. Jan Černohorský, Ph.D. (jan.cernohorsky@upce.cz).  
Vedení univerzity v čele s rektorem prof. Liborem Čapkem přivítalo delegaci Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře v ČR. S jejími zástupci, Mr. Liang-Ruey Ke, Mr. Chih-Chun (Chris) Wang, Ms. Chia-yen (Karen) Lee, diskutoval rektor s prorektory Petrou Bajerovou, Petrem Doleželem a kvestorem Petrem Gabrielem o budoucí spolupráci včetně možnosti získání stipendií pro studenty Univerzity Pardubice.
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Po neuvěřitelných 66 letech od promoce se sešli absolventi Univerzity Pardubice. Jedny z prvních vysokoškolských studentů v Pardubicích přišlo pozdravit i současné vedení Univerzity Pardubice. Bývalí studenti Vysoké školy chemicko-technologické, která dala základy současné univerzitě, přijeli ze všech koutů České republiky do Pardubic. Za pamětníky se vydala také prorektorka pro vnější vztahy Petra Bajerová a proděkanka Fakulty chemicko-technologické Alena Komersová. Absolventům...
Výzva k Akademické obci FEI UPce Vyhlášení voleb do Akademického senátu Univerzity Pardubice v rámci volebního celku FEI Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice (dále jen AS FEI) vyhlašuje v souladu s Volebním řádem Akademického senátu Univerzity Pardubice ze dne 8. 9. 2021 (dále jen VŘ AS UPce) termín a způsob voleb do Akademického senátu Univerzity Pardubice (dále jen AS UPce) v rámci volebního celku na FEI. Volby do...
Univerzita Pardubice tradičně pořádala sportovní i kulturní akce u příležitosti státního svátku Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva. Studenti, zaměstnanci a veřejnosti si připomněli zlomový rok 1989 akcí Zvonění u auly, vernisáží v univerzitní galerii GU:, slavnostním koncertem Komorní filharmonie Pardubice v aule nebo Nočním během dvojic v kampusu. Také letos byl listopad na Univerzitě Pardubice ve znamení pohybu i kultury....
Vážení uživatelé, Český sociálněvědní datový archiv pořádá v pondělí 28. 11. 2022 od 15:00 do 18:00 hybridní seminář Open science a sdílení sociálněvědních dat v praxi: Data management plan, ochrana respondentů a legální aspekty sdílení dat. Akce se bude prezenčně konat v Akademickém konferečnním centru (AKC), Husova 4a, Praha 1 a online přes ZOOM. Registrační formulář a další podrobnosti k akci naleznete zde: https://archiv.soc.cas.cz/cz/vyuka-a-kurzy/poradane-akce/event/21-...
Ve dnech 10. a 11. listopadu 2022 se na Fakultě filozofické konala již 16. mezinárodní konference kulturních studií a 5. konference zaměřená na lingvistiku a didaktiku angličtiny In/Outside the Frame. Konferenci pořádala katedra anglistiky a amerikanistiky, která na podzim letošního roku slaví 30. výročí založení, jak ve své zahajovací řeči připomněla vedoucí katedry, Mgr. Olga Roebuck, Ph.D. Úvod konference se nesl ve jménu poezie – prostor dostala absolventka oboru Anglická...
V předvečer Dne boje za svobodu se v Pardubicích konala vernisáž výstavy hlavních témat tchajwanské literatury s názvem Na cestě za svobodou. Slavnostního zahájení výstavy se mimo jiné zúčastnil i tchajwanský velvyslanec, Jeho Excelence Ke Liang-Ruey a náměstkyně primátora města Pardubice paní Jiřina Klčová. Za Fakultu filozofickou Univerzity Pardubice přivítala hosty proděkanka Irena Reimannová a na dálku též ředitelka Národního muzea tchajwanské literatury paní Lin Jin-...