Novinky

Vážení uživatelé, Český sociálněvědní datový archiv pořádá v pondělí 28. 11. 2022 od 15:00 do 18:00 hybridní seminář Open science a sdílení sociálněvědních dat v praxi: Data management plan, ochrana respondentů a legální aspekty sdílení dat. Akce se bude prezenčně konat v Akademickém konferečnním centru (AKC), Husova 4a, Praha 1 a online přes ZOOM. Registrační formulář a další podrobnosti k akci naleznete zde: https://archiv.soc.cas.cz/cz/vyuka-a-kurzy/poradane-akce/event/21-...
Ve dnech 10. a 11. listopadu 2022 se na Fakultě filozofické konala již 16. mezinárodní konference kulturních studií a 5. konference zaměřená na lingvistiku a didaktiku angličtiny In/Outside the Frame. Konferenci pořádala katedra anglistiky a amerikanistiky, která na podzim letošního roku slaví 30. výročí založení, jak ve své zahajovací řeči připomněla vedoucí katedry, Mgr. Olga Roebuck, Ph.D. Úvod konference se nesl ve jménu poezie – prostor dostala absolventka oboru Anglická...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
V předvečer Dne boje za svobodu se v Pardubicích konala vernisáž výstavy hlavních témat tchajwanské literatury s názvem Na cestě za svobodou. Slavnostního zahájení výstavy se mimo jiné zúčastnil i tchajwanský velvyslanec, Jeho Excelence Ke Liang-Ruey a náměstkyně primátora města Pardubice paní Jiřina Klčová. Za Fakultu filozofickou Univerzity Pardubice přivítala hosty proděkanka Irena Reimannová a na dálku též ředitelka Národního muzea tchajwanské literatury paní Lin Jin-...
U-čit-el (od slova číst), tedy předčítač, čtenář - takto Petr Rezek přednášel v počátcích nově založené restaurátorské školy v Litomyšli. Jeho přednášky měly neobvyklý náboj a dynamiku. Předčítal věty, které následně pomocí nepřeberného množství otázek rozebíral. Tak dal studentům nahlédnout do rozboru významu uměleckých děl skrze "předčítání" textů Teodora Hetzera a jiných teoretiků umění a filozofů. Rozebral do posledního detailu Giottovy výjevy v Padovské Areně, význam každého gesta...
V pátek 18. 11. 2022 budou z provozních důvodů  úřední hodiny na studijním oddělení FES od 12:00 do 13:30 hodin. Děkujeme za pochopení.
Státním svátkem si 17. listopadu připomínáme boj za svobodu a demokracii. Připomínáme si jednak uzavření českých vysokých škol nacisty v roce 1939 a události 17. listopadu 1989.  17. listopad bezesporu patří k obdobím, na který si každý z nás pamatuje. Každý si pamatuje, na dobu následujících dnů, týdnů a měsíců. Dnes je to již více než 30 let od událostí roku 1989. Na vysoké školy nastoupila nová generace studentů, kteří tuto dobu znají již jen z televize nebo z...
Při listopadové akci Kavárny Universitas měli návštěvníci v Divadle Exil příležitost vyslechnout přednášku doktora Jana Mandyse z Fakulty ekonomicko-správní na téma "Zlí lidé mezi námi – jak je poznat a co já sám mohu dělat." Dozvěděli se, jakými rysy se vyznačují psychopaté a sociopaté, jakou perspektivu k této problematice nabízí rozličné vědní disciplíny, jaké (ne)jsou možnosti spolužití s těmito jedinci. V přednášce došla řeč i na vliv sociálních podmínek a...
Vážení studenti, rádi bychom Vás pozvali na další z volných přednášek v rámci Edukativních seminářů. Tentokrát se můžete těšit na lektorku Mgr. Pavlínu Potůčkovou. Přijďte zkusit nehodnotit, ale poznat hodnoty druhého a srovnat je s vlastním hodnotovým systémem. Hodnotový systém člověka Kdy: 23.11.2022 od 16:30 Lektorka: Mgr. Pavlína Potůčková. Kde: Víceúčelový objekt ("Titan", Kampus UPCE - Stavařov 83) Seminář bude zaměřen na náš hodnotový...