Novinky

ROZHOVOR - V rámci bouřlivého celorepublikového a celosvětového dění ohledně situace kolem šíření koronaviru se akademičtí pracovníci a studenti Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice rozhodli pomoci při testování vzorků indikovaných pacientů na COVID-19. Do realizace se zapojili pod koordinací prof. Romana Kanďára, společně ve spolupráci s Pardubickou nemocnicí. V uplynulých týdnech pečlivě celou akci plánovali, připravovali a nyní zahájili svou pomoc tolik vytíženému...
Milé studentky, milí studenti všech programů a oborů FF UPa, v souladu s novými opatřeními vlády ČR a vedení Univerzity Pardubice připravujeme postupné uvolňování nařízení ohledně omezení fyzického pobytu studentů v budově Fakulty filozofické UPa (bude se týkat nejprve studentů končících ročníků). Prozatím platí stávající režim: studenti přístup do budovy fakulty nemají, veškerá výuka probíhá distanční formou. Přesné informace o uvolňování tohoto opatření budou zveřejněny po...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Vážení kolegové, vážení studenti,  do 15.06.2020 je vám bezplatně k dispozici kolekce videí JoVE Science Education.  Kolekce je zaměřena na výuku základů práce v laboratoři pomocí jednoduchých, snadno pochopitelných videoprezentací. Videa jsou rozdělena do sekcí dle oborů, např. biologie, biochemie, analytická chemie, organická chemie, psychologie, fyzika atd. Služba je dostupná na adrese https://www.jove.com/access nebo ...
Vážení uživatelé, jako předplatitelé služeb ProQuest máme možnost nyní nově využít volný přístup do databáze Coronavirus Research Database. Jak již je z názvu patrno, jedná se o zdroj zpřístupňující relevantní odbornou literaturu týkající se nového koronaviru (resp. nemoci COVID-19). K dispozici jsou plné texty pokrývající všechny aspekty COVID-19 a souvisejících infekčních chorob (např. MERS, SARS). Databáze agreguje autoritativní obsah z ProQuestu – časopisy,...
Zcela unikátní knihu "Pardubicko z nebe" si budou moci zájemci zakoupit jako nezapomenutelnou připomínku Pardubického kraje vydávanou u příležitosti 70. výročí chemického vysokého vzdělávaní v Pardubicích. Od května ji bude možno zakoupit přes webové stránky nakladatelství CBS a později i v turistických centrech nebo knihkupectvích. Česko-anglická publikace nabízí na více jak 130 stranách netradiční letecké pohledy na Pardubický region v jeho plné kráse. Jednotlivé oblasti...
  V souvislosti s mimořádnými opatřeními jsme aktualizovali fakultní Harmonogram akademického roku 2019/2020. Nové termíny jsou posunuty tak, aby se v rámci studia (vč. samostudia a ukončování předmětů) i praktických činností (v ateliérech či in situ) zvýšila pravděpodobnosti úspěšného dokončení všech povinností do okamžiku kontroly studia a zápisu do následujícího akademického roku (naplánováno na 2. polovinu září). Nejsme bohužel schopni odhadnout, jak se situace...
Vážení studenti, všichni v tyto dny čekáte, jak bude dále probíhat vaše studium v letním semestru. Vedení fakulty připravilo podrobný harmonogram a postup pro mimořádné zvládnutí letního semestru.  Věříme, že na většinu vašich otázek naleznete odpovědi v dokumentu, který je umístěný na studentském intranetu v odkazu studium - výuka Informace k organizaci odbnorné praxe, která čeká studenty 2.ročníku bakalářského studia, naleznete zde. Aktualizovaný...
Kovová plastika Chemika, která byla od roku 1978 umístěna na Palackého třídě, se přesune před Fakultu chemicko-technologickou Univerzity Pardubice. Jejím vlastníkem už od letošního roku nebude město Pardubice, jak tomu bylo doposud, ale nejstarší fakulta Univerzity Pardubice, která toto umělecké dílo z ateliéru akademického sochaře Luboše Moravce obdržela od radnice formou daru. „Umístění plastiky Chemika na Palackého třídě dávno ztratilo své opodstatnění, zejména v ...