Novinky

Cenu rektora za publikaci v časopise s vysokým impakt faktorem v oboru ekonomie obdržel minulý čtvrtek při příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentstva doc. Ing. Viktor Prokop, Ph.D., zástupce vedoucího Centra vědy a výzkumu Fakulty ekonomicko-správní. Jeho práce s názvem „Configuration Paths to Efficient National Innovation Ecosystems“ vyšla v roce 2021 v časopise Technological Forecasting and Social Change. Impakt faktor časopisu...
OZNÁMENÍ o konání 13. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice ve funkčním období 2020 - 2023, které se uskuteční v úterý 23. listopadu 2021 od 14:00 hodin distančně, formou videokonference   Program zasedání: 1. Schválení skrutátorů zasedání. 2. Souhlas AS UPCE s Pravidly pro distanční zasedání a hlasování Akademického senátu Univerzity Pardubice formou videokonference.  3. Schválení programu zasedání. 4....
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
S radostí oznamujeme, že habilitační řízení naší kolegyně, vedoucí Ústavu podnikové ekonomiky a managementu Ing. Michaely Kotkové Stříteské, Ph.D. bylo úspěšně ukončeno. Rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně ji s účinností od 1. listopadu 2021 jmenoval docentkou pro obor management a ekonomika podniku. Upřímně gratulujeme.
Doplňující volby do komory studentů  Akademického senátu Univerzity Pardubice za volební celek FZS Informace a harmonogram: Volební komise: Mgr. Adéla Michková, Ph.D. – předsedkyně volební komise Mgr. Iveta Černohorská – člen volební komise Mgr. et Mgr. Ondřej Podeszwa – člen volební komise   1. Přijímání návrhů kandidátů a projednání kandidatury s navrženými kandidáty: 16. 11. - 3. 12. 2021 do 12:00 hodin 2. Zveřejnění seznamu kandidátů...
Rushin index 15. 11. 2021
Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice zve všechny zájemce na přednášku Rushin index - Jak sledovat vývoj ekonomiky on-line, kterou přednese Aleš Michl z České národní banky. 10:00 hod., 22. 11. 2021, EB-E1 Kontaktní osoba: doc. Ing. Jan Černohorský, Ph.D., vedoucí Ústavu ekonomických věd (email: jan.cernohorsky@upce.cz). Těšíme se na setkání.
ZMĚNA TERMÍNU !!!  Z provozních důvodů jsme nuceni dnešní webinář Mnohočetná inteligence I, uvést v náhradním termínu: 22.11.2021 od 17:30 hod Děkujeme za pochopení.   Mnohočetná inteligence -  je webinář pro studenty UPCE Tento webinář je rozdělen na dva na sebe tematicky navazující webináře: Mnohočetná inteligence I: Cílem tohoto webináře je uvědomit si „Jaké jsou tedy silné oblasti mé inteligence?“ „Jak využívat mnohočetnou...
V rámci jubilejního X. ročníku knižního veletrhu Zámek plný knih, který tradičně pořádá Východočeské muzeum v Pardubicích, představil Ústav historických věd publikace svých členů, jež byly vydány v posledních dvou letech. Prezentovány byly knihy etablovaných historiků ústavu – Mileny Lenderové o babictví a porodní asistenci, Marie Mackové a Kristiny Kaiserové o rakouské provincii redemptoristů a Tomáše Jiránka, Zbyňka Vydry a Blanky Zubákové o židovském bojkotu...
Rektor Univerzity Pardubice Jiří Málek ocenil vědce, akademiky i celé týmy studentů při příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentstva. Prestižní Plaketu rektora Univerzity Pardubice, která se uděluje teprve podruhé, letos obdržel prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. z Fakulty filozofické za mimořádné aktivity v oblasti vědy a tvůrčích činností a dlouhodobý přínos rozvoji historických věd a oborové historické komunity v České republice i v ...