Novinky

Vážení studenti 1. ročníku navazujícího magisterského studijního programu ITN – Informační technologie,   dovoluji si vám oznámit, že v posledním týdnu před zahájením letního semestru ak. r. 2022/2023 proběhne bloková prezenční výuka předmětu KST/NAPIS – Architektura a projektování inf. systémů.   Výuka se tedy bude konat v termínu 06.02.-10.02.2023 denně od 8.00 do 16.00 hod.   Toto opatření je přijímáno z toho důvodu, že výuku zabezpečí...
Děkan fakulty filozofické vyhlašuje na pondělí 5. prosince 2022 v čase od 13.30 h do 16 h pro studenty Fakulty filozofické Univerzity Pardubice DĚKANSKÉ VOLNO. Výuka je tento den ve zmíněném čase zrušena z důvodu shromáždění akademické obce Fakulty filozofické. Žádáme studenty, aby se na shromáždění členů akademické obce ve 13:30 dostavili. Budeme totiž probírat hodnocení výuky z hlediska studentů FF a představí se kandidáti na senátory do Akademického senátu UPCE na funkční...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí studenti,  rádi bychom Vám představili nový widget nástroje Writefull: Writefull Academizer.  Writefull vyvinul vlastní AI model na konverzi neformálního jazyka na akademický. Stačí vložit větu napsanou v neformální angličtině do aplikace Academizer a ta ji přepíše do odborné angličtiny. Vygenerovaný text je nejen formálnější, ale také lépe zapadá do akademického kontextu. Je tedy ideální pro psaní závěrečných...
Ústav správních a sociálních věd Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice zve všechny zájemce na přednášku SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ TARIFY – PRÁVA ZÁKAZNÍKA V ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ, se kterou vystoupí Bc. Roman Šulc (České dráhy, vedoucí oddělení tarifů a odbavení) dne 28. 11. 2022 od 10:00 hod. v posluchárně DB-B2. Kontanktní osoba: JUDr. Martin Šmíd, Ph.D. (email: martin.smid@upce.cz).
Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice srdečně zve všechny zájemce na přednášku POJIŠŤOVNICTVÍ A POJISTNÝ SEKTOR ČR - ROLE ČNB, se kterou vystoupí Ing. Karel Barták (senior expert v oblasti dohledu nad finančním trhem, Česká národní banka) dne 5. 12. 2022 od 10:00 hod. v posluchárně EB-E1. Kontaktní osoba: doc. Ing. Jan Černohorský, Ph.D. (jan.cernohorsky@upce.cz).  
Začátkem nového kalendářního roku skončí tříleté funkční období současného akademického senátu Univerzity Pardubice (AS UPCE), a proto si dovolujeme požádat členy akademické obce Fakulty filozofické, aby navrhli kandidáty do velkého senátu z řad akademických pracovníků a z řad studentů. Mandát nových senátorů bude od 6. 1. 2023 až do 5. 1. 2026. Návrhy v písemné podobě – včetně písemného souhlasu kandidáta – mohou dílčí volební komisi podávat všichni členové akademické obce - studenti i...
Vedení univerzity v čele s rektorem prof. Liborem Čapkem přivítalo delegaci Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře v ČR. S jejími zástupci, Mr. Liang-Ruey Ke, Mr. Chih-Chun (Chris) Wang, Ms. Chia-yen (Karen) Lee, diskutoval rektor s prorektory Petrou Bajerovou, Petrem Doleželem a kvestorem Petrem Gabrielem o budoucí spolupráci včetně možnosti získání stipendií pro studenty Univerzity Pardubice.
Akademický senát Fakulty filozofické Univerzity Pardubice svolává shromáždění členů akademické obce Fakulty filozofické, které se bude konat v pondělí 5. prosince 2022 od 13:30 hod. v EB 01019   Program: Zpráva o činnosti studentských senátorů AS FF Hodnocení výuky z hlediska studentů FF Diskuse k zaslaným podnětům z řad akademické obce FF Od 14:10 osobní představení kandidátů na senátory AS UPCE...