Novinky

Katedra anorganické technologie Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice pořádá 14.ročník konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech, který se uskuteční  20. září 2012 Konference je zaměřena na pigmenty a jejich aplikace, chemické a fyzikální hodnocení pigmentů a práškových materiálů, surovin pro jejich výrobu, ekologické aspekty jejich výroby a použití. Na konferenci lze prezentovat také výsledky vědecko-výzkumné činnosti z oblasti keramiky,...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Promoce 2012 28. 06. 2012
PROMOCE  2012 3.července - AULA -  posluchárna A1 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 9,00 hod.   POVINNÉ SHROMÁŽDĚNÍ STUDENTŮ K NÁCVIKU PROMOČNÍHO AKTU v 8,00 hod. V AULE (Prezenční studium: obory  DMML, AID) Každý absolvent má nárok na 5 míst k sezení pro rodinné příslušníky!     PROMOCE  2012 3.července - AULA -  posluchárna A1 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 11,30 hod.   POVINNÉ SHROMÁŽDĚNÍ STUDENTŮ K NÁCVIKU PROMOČNÍHO AKTU v 10,15 hod. V AULE (Prezenční studium: obory  TŘD, DP-SV, DP-...
Sponze 2012 28. 06. 2012
BAKALÁŘSKÁ SPONZE  2012 Pondělí 9.7. AULA -  posluchárna A1 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 9,00 hod.   POVINNÉ SHROMÁŽDĚNÍ STUDENTŮ K NÁCVIKU SLAVNOSTNÍHO AKTU v 8,00 hod. V A1 (Prezenční studium: obory DMML, MMLS, AID) Každý absolvent má nárok na 5 míst k sezení pro rodinné příslušníky! Závaznou účast nahlásit pí. Kampfové do 27.6.2012.      BAKALÁŘSKÁ SPONZE  2012 Pondělí 9.7. AULA -  posluchárna A1 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 11,30 hod.   POVINNÉ SHROMÁŽDĚNÍ STUDENTŮ K NÁCVIKU...
Každý rok na přelomu měsíce června a července opouštějí univerzitu a jejích sedm fakult po úspěšném vykonání státních závěrečných zkoušek její absolventi. Nejúspěšnější z nich získali i letos Studentskou cenu rektora I. nebo II. stupně za celkový prospěch studia "s vyznamenáním" a vynikající úroveň a obhajobu diplomové práce. Někteří získali ceny děkanů fakult nebo ceny nadačních fondů. Ceny udělovaly nejúspěšnějším absolventům i partnerské společnosti. Všechny ceny bývají spojeny i s ...
Fakulta filozofická vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2012/2013     Bakalářské obory: Filozofie Religionistika Kulturní dějiny Spisová a archivní služba Německý jazyk pro hospodářskou praxi Historie + Ochrana hmotných památek (dvouoborové) Historie + Slavistická studia zemí Evropské unie (dvouoborové)   Termín pro podání přihlášek: 6. 8. 2012 Termín konání přijímacích zkoušek: 15. - 16. 8. 2012   Magisterské obory (navazující): Filozofie...
Výsledky přijímacího řízení do bakalářského studia na FES naleznete zde. Zápis do bakalářského studia pro přijaté uchazeče proběhne v pondělí 2. 7. 2012. Všichni přijatí uchazeči obdrží ještě  pozvánku k zápisu s přesnou hodinou, místem konání a  dalšími organizačními pokyny. Ověřenou kopii maturitního vysvědčení odezvdají uchazeči u zápisu a není nutné ji zasílat předem poštou.