Novinky

Dovolujeme si oznámit, že ve dnech 22. 5. a 29. 5. 2019 bude studijní oddělení FZS z důvodu konání přijímacího řízení 2019/2020 zavřené. V případě neodkladné záležitosti nás můžete kontaktovat prostřednictvím emailu. Děkujeme za pochopení.
POZVÁNKA na Jednání o návrhu na jmenování děkana FF UPa pro funkční období 2019-2023 (71. zasedání AS FF UPa)   která se koná v pondělí 27. května 2019 od 14:00 hodin v učebně EA 13038.   Program: Zahájení a jmenování skrutátora Schválení programu jednání Volba návrhu na jmenování děkana FF UPa pro funkční období 2019-2023 Různé           ...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Katedra filosofie a Centrum pro etiku pořádají ve dnech 24.–25. května 2019 mezinárodní konferenci k antickému politickému myšlení s názvem The Rule of People, the Rule of Law and the Role of Logos in the Public Sphere. Konference je součástí platformy Collegium Politicum, do níž je zapojena rovněž Univerzita Pardubice. Konference se koná v historické budově univerzity na náměstí Čs. legií. Všechny zájemce srdečně zveme!
Už tento týden Česká republika volí 21 zástupců do Evropského parlamentu. Vysoké školy připravují studenty pro kvalifikovaná povolání v období tzv. vzdělanostní ekonomiky, podporují samostatné, společensky odpovědné a kritické myšlení, jež má zásadní význam pro ekonomickou, politickou a kulturní soudržnost evropských společenství. I proto zástupci českých univerzit vyzývají studenty, aby byli aktivní a k volbám přišli. „Společná Evropa je úžasný prostor pro výměnu informací,...
Na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice proběhl slavnostní akademický obřad instalace nové děkanky,  docentky Jany Holé. Spolu s proděkanem pro studium a vzdělávávací činnost PhDr. Zdeňkem Hrstkou, Ph.D. a proděkankou pro vědu, výzkum a mezinárodní vztahy doc. Petrou Mandysovou Ph.D., MSN tvoří nové vedení fakulty.      
Obnovovali nebo zkoumali už řadu významných středověkých památek. Například reliéf z věže již neexistujícího Juditina mostu v Praze nebo stavby v jordánském skalním městě Petra. Nyní čeká odborníky z litomyšlské Fakulty restaurování Univerzity Pardubice konzervace pravěké studny, staré přes sedm tisíc let. Starobylou studnu odkryli archeologové loni při stavbě silnice u Ostrova v Pardubickém kraji. „Naši kolegové restaurátoři, ale i studenti, pracovali už na mnoha cenných památkách...
Celostátní soutěž Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR se těší stále rostoucí popularitě. Sedmého ročníku klání se zúčastnilo rekordních 18 000 žáků z 660 základních škol. Čtyřicet nejlepších postoupilo do národního finále pořádaného naší Fakultou chemicko-technologickou Univerzity Pardubice, která je významným partnerem celé soutěže. Soutěž je určena žákům osmých a devátých tříd a jejím cílem je popularizace chemie jako perspektivního studijního i pracovního oboru....
Vážení uživatelé univerzitní knihovny,  upozorňujeme na možnost využití nového knižního skeneru Zeutschel, který najdete ve studovně v 1. patře knihovny (v rohové místnosti).  Tento skener nabízí uživatelsky přívětivé prostředí, ovládání je v češtině (a dalších 31 jazycích).  U skenování je možné navolit:  ✔️ rozlišení 150/300/600 DPI, ✔️skenování barevné i černobílé, ✔️ formát PDF/TIF/JPG, ✔️ skenování do...