Novinky

Fakulta ekonomicko-správní získala akreditaci nového programu Finance v bakalářském a navazujícím magisterském programu v prezenční i kombinované formě. Více informací na online Dnech otevřených dveří 2021, které se konají 21. ledna 2021 a 6. února 2021.
Vážení studenti, nakladatelství Karolinum vydalo za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy příručku „Jak se vyhnout plagiátorství: Příručka pro studenty“, která je volně přístupná v Digitálním repozitáři Univerzity Karlovy: https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/123698 Více informací o této příručce a také o problematice plagiátorství a správného citování najdete na webu knihovny: https://knihovna.upce.cz/uk/antiplagiatorstvi.  
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Vážení studenti 1. ročníku ITN,   dovoluji si vám oznámit, že v posledním týdnu před zahájením letního semestru ak. r. 2020/2021 proběhne bloková prezenční výuka předmětu KST/NAPIS - Architektura a projektování informačních systémů.   Výuka se tedy bude konat v termínu 08.02.-12.02.2020 denně od 8.00 do 16.00 hod. Toto opatření je přijímáno z toho důvodu, že výuku zabezpečí odborník (ing. Jaroslav Lach) žijící v zahraničí.   Podrobnější...
Vážení kolegové,  společnost Clarivate Analytics připravila na leden několik webinářů. Webináře jsou v českém jazyce a jsou zdarma. Je nutné se na ně předem přihlásit. Budou probíhat prostřednictvím Cisco Webex.    Jak využít bibliometrické analýzy na zlepšení časopisu?  pondělí 18.1.2021 – 10.00 CET (Praha, Bratislava) Jste šéfredaktorem nebo redaktorem časopisu a ...
Vážení kolegové,  ve čtvrtek 10. prosince se bude konat webinář zaměřený na to, jak začlenit interaktivní digitální nástroje s ověřeným obsahem do distančního vzdělávání, a zároveň posílit klíčové kompetence, které se čerstvým absolventům budou hodit na trhu práce. Ukázky budou z Knovel Library, ke které má Univerzita Pardubice přístup, a z Engineering Village. Engineering education and research during Covid-19 - how to impart practical knowledge using...
Přednáškový každoroční cyklus Týden teorie a praxe v ekonomice se letos uskutečnil od 9. do 13. listopadu vzhledem k epidemiologické situaci výhradně v online prostředí webinářů. Na sociální síti Youtube máte nyní možnost si některé přednášky poslechnout: https://www.youtube.com/playlist?list=PLLPIyX5NVedX0wLtgjk3rX_KEnTgWMCt9 Děkujeme všem přednášejícím a zúčastněným. Těšíme se na další ročník.  
  V souvislosti s aktuální epidemiologickou situací COVID-19 věnujte pozornost aktuálním informacím. Poslední aktualizace 02. 11. 2020   1) Na základě vládních opatření a Opatření rektora se i nadále ruší osobní přítomnost studentů Fakulty restaurování na výuce s výjimkou zkoušení a SZZK za přítomnosti nejvýše 10 osob. 2) Výuka je nahrazena synchronní nebo asynchronní on-line formou a bude zpravidla vedena v čase dle platného...
UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta restaurování Opatření děkana č. 4/2020 Věc: Omezení studia na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice Působnost pro: Fakultu restaurování Účinnost od: 02. 11. 2020 Platnost od: 02. 11. 2020 Číslo jednací: FR/33/20 Vypracoval a předkládá: PhDr. Tomáš Kupka, Ph.D., proděkan Schválil: Mgr. BcA. Radomír Slovik, děkan   1) Na základě vládních opatření a Opatření rektora se i nadále ruší osobní...