Průzkum slepotiskové výzdoby knižních vazeb z Piaristické knihovny v Litomyšli pokročilými 3D technologiemi

Poskytovatel: Univerzita Pardubice
Program: Studentská grantová soutěž
Období realizace: 01/2018 - 12/2018
URL:
Pracoviště: Fakulta restaurování - FR
Hlavní řešitel: Kmošek Jiří
Spoluřešitelé: Zychová Martina
Popis:
Projekt je zaměřen na detailní morfologický průzkum vybraných slepotiskových motivů knižních vazeb z Piaristické knihovny v Litomyšli. Reprezentativní vzorek slepotiskových výzdobných prvků bude zdokumentován technologií 3D skenování s vysokým rozlišením. Získaná data budou následně porovnána a vyhodnocena v 3D softwarech. Cílem této práce je objektivní rozlišení mezi použitými slepotiskovými raznicemi, kterého není možné docílit pomocí standardně používaných metod.