Systém archivace a ukládání vzorků z restaurovaných uměleckých děl a laboratorních vzorků studentů Fakulty restaurování, UPCe

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program: Interní rozvojová soutěž
Období realizace: 01/2019 - 11/2019
URL:
Pracoviště: Fakulta restaurování - Katedra chemické technologie FR
Hlavní řešitel: Bayer Karol
Spoluřešitelé:
Popis:
Součástí studentských projektů studentů Fakulty restaurování (ročníkové práce, bakalářské a magisterské práce, studentské projekty) je v rámci výuky také materiálový průzkum uměleckých a umělecko-řemeslných děl. Dále je součástí výuky i řešení přírodovědně zaměřených témat spojených se systematickým zkoušením historických nebo novodobých technologií, které probíhají v laboratorních podmínkách na sériích modelových vzorků. Po vyhodnocení průzkumu restaurovaných objektů nebo zkoušení je z mnoha důvodů nutné vzorky z reálných objektů nebo modelové vzorky dále uchovávat. Tyto vzorky jsou v rámci výuky dále využívány zejména pro: doplnění, rozšíření nebo ověření stávajícího průzkumu, vytvoření fondu srovnávacích materiálů využitelných v budoucích projektech, vytvoření fondu/databáze vzorků historických materiálů, ukázku/doklad historických technik a materiálů využitelných v rámci přednášek, využití modelových vzorků pro další studentské projekty. Systém archivace a ukládání všech typů vzorků je důležitý pro jejich přehledné uchovávání v kontrolovaných podmínkách, snadný přístup i bezpečnou manipulaci s nimi. Projekt bude zaměřen na vytvoření vzorkového úložného systému a výběr, nákup a instalaci nutného technického vybavení.