NEW MATERIALS AND PROCESSING IN ORGANIC ELECTRONICS (MADRAS)

Poskytovatel: Evropská unie
Program: HORIZON 2020
Období realizace: 04/2020 - 03/2023
URL:
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická - Katedra polygrafie a fotofyziky
Popis:
Projekt řeší potřebu vývoje a využití nových materiálů pro výrobu nové generace inteligentních produktů z oblasti organické a velkorozměrové elektroniky. MADRAS má za cíl prokázat vylepšení elektrických charakteristik, zpracovatelnosti, stability a životnost zařízení OLAE založených na využití inovativních materiálů a výrobních postupů. V rámci R&D aktivit bude kladen důraz i např. na snadnou integraci výrobků do perspektivních výrobních procesů, kterým je In Mold. Tím budou připravovány In Mold Hybrid Printed Electronics produkty. Novými materiály v tomto projektu jsou: 1. Nový typ tiskových formulací na bázi vodivých polymerů PEDOT od COC, které se používají pro transparentní vodivé elektrody; nový n-typ polovodičového inkoustu na bázi oxidu wolframu od společnosti Gene´s Ink a transparentní (založený na nanocelulóze / celulózy) papír, jehož vodivost je zajištěna pomocí vodivých polymerů, či vrstev na bázi AgNW. V rámci projektu budou vyvíjeny rozličné tištěné struktury především pro senzorické aplikace, které budou využity například v NFC štítcích určených pro monitoring skladovacích podmínek v průběhu dopravy produktu baleném v obalu vyrobeném technologií In Mold. Dále se uvažuje o využití senzorů v oblasti průmyslu automotive.