Komplexní přírodovědný průzkum techniky a technologie malby Gabriela Müllera na příkladu portrétů Jana Adama z Questenbergu a Marie Antonie z Questenbergu a její srovnání s vybranými barokními podobiznami ze sbírek NPÚ, ú.o.p. v Telči.

Poskytovatel: Univerzita Pardubice
Program: Studentská grantová soutěž
Období realizace: 01/2019 - 12/2019
URL:
Pracoviště: Fakulta restaurování - FR
Hlavní řešitel: Machačko Luboš
Spoluřešitelé: Košárková Monika
Popis:
Projekt je zaměřen na provedení komplexního přírodovědeckého průzkumu vybraných barokních podobizen ze sbírek zámku Jaroměřice nad Rokytnou (NPÚ, ú.o.p. v Telči) s důrazem na výzkum techniky a technologie malby Gabriela Müllera, žáka Jana Kupeckého, jednoho z nejvýznačnějších středoevropských barokních portrétistů. Při průzkumu maleb budou využity běžné, ale díky projektu i nadstandardní invazivní metody, díky čemuž (možnosti např. zobrazení malířského rukopisu ve spodních vrstvách barevných nánosů) budou moci být zhotoveny přesné technologické kopie vybraných částí restaurovaných maleb.