Pozůstalost restaurátora Jiřího Josefíka (1920?2006)

Poskytovatel: Univerzita Pardubice
Program: Studentská grantová soutěž
Období realizace: 01/2019 - 12/2019
URL:
Pracoviště: Fakulta restaurování - FR
Hlavní řešitel: Říhová Vladislava
Spoluřešitelé: Fujdiaková Ivana | Medová Dominika
Popis:
Projekt se věnuje utřídění pozůstalosti malíře a restaurátora Jiřího Josefíka (1920?2006). Materiály obsahují především písemnosti, fotografie a restaurátorské dokumentace. Fakultě restaurování je v roce 2018 věnovala Josefíkova dcera Tereza. Jiří Josefík (1920?2006) byl významných restaurátorem nástěnných maleb i závěsných obrazů. Působil ve druhé polovině 20. století. Působil na Akademii výtvarných umění v Praze a zastupoval Československo v organizaci ICCROM. Psal teoretické texty o restaurování a patřil do restaurátorské skupiny R64. Od druhé poloviny 50. let až do konce svého života restauroval řadu významných výtvarných děl ze sbírek galerií a in situ. Pro zařazení materiálu do archivu FR a jeho další badatelské využívání je nutné utřídění, označení a systematické uložení v regálech. V rámci projektu vznikne inventář materiálu. Bude napsána studie sledující restaurátorské dílo Jiřího Josefíka. Ve spolupráci s Muzeem v České Třebové bude připravena výstava (2020).