Průzkum nástěnných maleb pomocí multispektrálních zobrazovacích technik

Poskytovatel: Univerzita Pardubice
Program: Studentská grantová soutěž
Období realizace: 01/2019 - 12/2019
URL:
Pracoviště: Fakulta restaurování - FR
Hlavní řešitel: Vojtěchovský Jan
Spoluřešitelé: Svoboda David
Popis:
Předmětem zkoumání bude téma průzkumu nástěnných maleb pomocí tzv. multispektrální fotografie, zahrnující snímky v IR, VIS a UV oblastech elektromagnetického záření, rovněž také za použití tzv. ?falešných barev?, kdy jsou některé z kanálů viditelného světla ve formátu RGB nahrazovány právě snímky pořízenými v IR a UV oblasti. Prozkoumána by tak měla být možnost focení pomocí běžného fotoaparátu s odstraněným vnitřním ?cut-off? filtrem. Tato úprava umožňuje snímání v UV a IR záření. Tyto oblasti jsou pro běžné fotoaparáty, právě vzhledem k přítomnosti zmíněného filtru, prakticky nezaznamenatelné. Focení takto upraveným fotoaparátem je finančně dostupnou náhradou jinak velmi drahých zařízení, což je příslibem možného rozšíření multispektrální fotografie do běžné průzkumové praxe. Důležitou částí práce je i definování podmínek a postupů vhodného pořízení a následného zpracování snímků pro získání jak jednotlivých snímků v UV, VIS i IR spektru, tak i získání snímků IR a UV falešných barev.