Vývoj univerzálního nástroje pro dokumentaci slepotiskové výzdoby knižních vazeb

Poskytovatel: Univerzita Pardubice
Program: Studentská grantová soutěž
Období realizace: 03/2019 - 12/2019
URL:
Pracoviště: Fakulta restaurování - FR
Hlavní řešitel: Kmošek Jiří
Spoluřešitelé: Zychová Martina
Popis:
Hlavním cílem předloženého projektu je tvorba dokumentačního nástroje, umožňujícího dokumentaci a efektivní a objektivní porovnávání jednotlivých slepotiskových kolků/tlačítek s využitím kombinace technik frotáže, digitální fotografie a 3D skenování. Pomocí nově vytvořeného dokumentačního nástroje bude provedena dokumentace vybraných knižních vazeb se slepotiskovou výzdobou.