Mezinárodní spolupráce pro odbornou přípravu v oblasti ochrany kulturního dědictví

Poskytovatel: Evropská unie
Program: ERASMUS+
Období realizace: 12/2019 - 11/2021
URL:
Pracoviště: Fakulta restaurování - Katedra chemické technologie FR
Hlavní řešitel: Bayer Karol
Spoluřešitelé:
Popis:
Cílem projektu je přispět k zachování a rozvíjet hodnoty společného evropského kulturního dědictví. Projekt přispívá ke zvyšování povědomí o významu evropského kulturního dědictví především prostřednictvím odborného vzdělávání zaměřeného na různé cílové skupiny - kromě zaměstnanců památkových ústavů se projekt zaměřuje také na vzdělávání zaměstnanců místních samospráv, architektů, stavebních inženýrů, řemeslníků a soukromých majitelů historických památek a budov. Projekt založený na nadnárodní spolupráci partnerů ze zemí SK, CZ a AT je v souladu s EVROPSKÝM ROKEM KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 2018, neboť bere dědictví jako společně sdílenou prioritu, která by měla být společně zachována a rozvíjena. Odvětvová priorita v oblasti odborného vzdělávání a přípravy: Výše uvedená priorita byla zvolena jako cíl projektu vytvořit inovativní mezinárodní síť pro rozvoj nebo modernizaci odborných školení v oblasti zachování dědictví v oblasti Slovensko, Česká republika a Rakousko.