Vybavení Ateliéru restaurování kamene pro praktickou výuku metod čištění in-situ

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program: Interní rozvojová soutěž
Období realizace: 01/2020 - 11/2020
URL:
Pracoviště: Fakulta restaurování - Ateliér restaurování kamene
Hlavní řešitel: Ďoubal Jakub
Spoluřešitelé:
Popis:
Praktická výuka restaurování objektů z kamene a souvisejících materiálů probíhá na skutečných uměleckých objektech, často mimo pracoviště FR UPa. Hlavním cílem je inovovat ateliérovou výuku a zajistit odpovídající vybavení pro provádění mikro abrazivního čištění a práci s pneumatickým nářadím v terénu (na lešení). Stávající vybavení dosluhuje a pro zajištění výuky a kvalitního restaurování v rámci ročníkových a kvalifikačních prací je třeba zajistit odpovídající přístrojové vybavení, zejména mobilní mikrotryskací zařízení, přenosný výkonný kompresor a lehké přenosné lešení, které umožní využívání stávajícího ateliérového vybavení v terénu při restaurování památek in-situ. Toto vybavení bude používáno praktickou výuku metod čištění in-situ, v rámci předmětů Techniky restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů I-IV, tedy k restaurování památkových objektů v rámci ročníkových a kvalifikačních prací.