Vývoj modifikovaných ochranných vápenných nátěrových systémů se zvýšenou odolností vůči mikrobiologickému osídlení

Poskytovatel: Univerzita Pardubice
Program: Studentská grantová soutěž
Období realizace: 01/2020 - 12/2021
URL:
Pracoviště: Fakulta restaurování - FR
Hlavní řešitel: Bayer Karol
Spoluřešitelé: Laška Marek
Popis:
Projekt si klade za cíl připravit a systematicky odzkoušet vápenné nátěrové systémy modifikované nanomateriály, které zvyšují odolnost vůči mikrobiologickému osídlení. Pro tento účel bude testována modifikace nátěrů pomocí nano-titanové běloby. Efekt samočištění pro různé typy materiálů je u nano-titanové běloby známý již delší dobu. Doposud však nebyla odzkoušena možnost využití fotoaktivních vlastností nano-titanové běloby v kombinaci s vápennými nátěry. Bude testována nejen účinnost těchto nátěrů, ale také optimalizováno jejich složení a hodnoceny základní vlastnosti (přídržnost, pórovitost, mikrostruktura, nasákavost, paropropustnost, barevnost) na sérii vzorků po nanesení na podložku z porézního vápence. Současně bude odzkoušena i možnost zlepšení přilnavosti a prodloužení živostnosti daného typu nátěrů úpravou podložky pomocí primeru na bázi vápenných alkoholových nanosuspenzí. Zkoušky budou prováděny v laboratorních podmínkách a také jako terénní exteriérový test monitorován v delším časovém období.