Německá reakce na nejistotu v mezinárodních vztazích: Němci a Evropa mezi psaným právem a právem silnějšího 1839 -1853

Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Program: Standardní projekty
Období realizace: 01/2021 - 12/2023
URL:
Pracoviště: Fakulta filozofická - Ústav historických věd
Hlavní řešitel: Šedivý Miroslav
Spoluřešitelé:
Popis:
V polovině 19. století došlo mezi Němci pod vlivem událostí v Evropě i v zámoří k nárůstu pocitu ohrožení ve světě, kterému dle jejich názoru dominovalo právo silnějšího místo práva psaného. Proto se bez ohledu na státní a společenskou příslušnost, politické názory a pohlaví účastnili debat o budoucnosti Německa, Evropy i světa a snažili se nalézt odpověď na otázku, jak lépe zajistit bezpečnost svému rodnému státu či celé německé vlasti a současně mír a větší spravedlnost ve vztazích mezi státy a národy. Cílem projektu je poukázat na tuto velmi silnou interakci mezi mezinárodní politikou a vývojem německé společnosti v letech 1839?1853 a zcela poprvé analyzovat jevy, které byly doposud zkoumány nezávisle, jmenovitě rozmach německého nacionalismu, požadavek námořního zbrojení a koloniální expanze, genezi Realpolitiky a konceptu Mitteleuropy, zhoršení vztahů či dokonce války s jinými národy, nebo naopak participaci v mírovém hnutí, jako projevy tohoto stále neprobádaného fenoménu německých a současně evropských dějin, a to především v hlavním výstupu v podobě anglicky psané monografie. Projekt analyzuje dosud téměř zcela neznámou reakci německé společnosti na mezinárodní události a současně dopad této reakce na vývoj této společnosti i mezinárodních vztahů v polovině 19. století. Výsledky výzkumu budou prezentovány ve čtyřech odborných studiích a jedné anglicky psané monografii.