Spojení vícerozměrné chromatografie a hmotnostní spektrometrie v kvantitativních přístupech pro detailní charakterizaci lipidomu lidské plazmy

Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Program: Standardní projekty
Období realizace: 01/2021 - 12/2023
URL:
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická - Katedra analytické chemie
Hlavní řešitel: Holčapek Michal
Spoluřešitelé:
Popis:
Lipidy jsou důležité biomolekuly s různými funkcemi v buněčných membránách, signalizaci a uchovávání energie, které mají v přírodě obrovskou strukturní rozmanitost. Dysregulace lipidů může přímo odrážet různé patologické stavy lidského organizmu. V tomto projektu plánujeme vývoj nové strategie pro lipidomickou kvantifikaci lidské plazmy s využitím dvou komplementárních přístupů založených na značení stabilními izotopy 13C, jako jsou interní standardy biosyntetizované z lidských buněčných linií ve značeném substrátu a chemická derivatizace značenými činidly. Přístupy založené na značení budou implementovány v nové konfiguraci vícerozměrného analytického systému, který by měl poskytnout dosud nejkomplexnější charakterizaci lipidomu lidské plazmy pro více než tisíc lipidů. Hlavním očekávaným přínosem je zlepšení porovnatelnosti výsledků mezi různými analytickými laboratořemi a analytickými přístupy s možným využitím pro výzkum biomarkerů a koncept přesné medicíny.