Barokní nástěnná malba mezi teorií a praxí

Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Program: Standardní projekty
Období realizace: 01/2021 - 12/2023
URL:
Pracoviště: Fakulta restaurování - Ateliér restaur. nástěn.malby a sgrafita
Hlavní řešitel: Vojtěchovský Jan
Spoluřešitelé:
Popis:
Projekt je věnován rekonstrukci pracovních postupů užívaných při realizaci nástěnných maleb v českých zemích během 17. a 18. století. Výzkum se zaměří na vztahy mezi umělci a objednavateli, na koncipování programů nástěnných maleb, na vztahy mezi malbami a architekturou, na projekci nástěnných maleb, na malířské materiály a techniky a na další aspekty související s realizací barokních maleb. Dobové postupy budou zkoumány a interpretovány na základě výzkumu dobové literatury (teoretické traktáty a technické příručky) a archivních pramenů (smlouvy, účty, koncepty). Techniky maleb budou zároveň zkoumány restaurátory a technology na vybraných malířských dílech. Výsledky výzkumu mají poskytnout solidní základ nejen pro uměleckohistorickou interpretaci nástěnných maleb a přispět k jejich adekvátní památkové ochraně, konzervování a restaurování, a stane se příručkou pro jejich další zkoumání. Hlavním výstupem bude knižní monografie.