Wayside diagnostika pojezdu kolejových vozidel (DiPo)

Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Program: Doprava 2020+
Období realizace: 01/2021 - 12/2023
URL:
Pracoviště: Dopravní fakulta Jana Pernera - Katedra dopravních prostředků a diagnost
Hlavní řešitel: Vágner Jakub
Spoluřešitelé: Hába Aleš | Kohout Martin | Liberová Stanislava
Popis:
Poruchy v pojezdu kolejových vozidel, které se projevují pouze při jízdě vozidla, způsobují dynamické zatížení tratě a vytváří hlukovou zátěž. Jejich odhalení není jednoduché, jelikož stav vozidel se kontroluje běžně u stojícího vozidla. Cílem je vyvinout diagnostický systém, který zahrnuje měření, přenos, archivaci, kvantifikaci a vizualizaci výsledků diagnostiky jedoucích kolejových vozidel pomocí zařízení na trati. Systém bude vybrané poruchy nejen detekovat a lokalizovat, ale i predikovat. K tomu bude vyvinut hardware pro sběr dat splňující požadavky dané na zařízení v provozu. Ověření funkčnosti zařízení a sběru dat proběhne již během projektu a bude dále využito pro vývoj a ladění expertního systému pro diagnostiku pojezdů vozidel.