Prediktivní údržba kolejové dopravní cesty

Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Program: Doprava 2020+
Období realizace: 01/2021 - 12/2024
URL:
Pracoviště: Dopravní fakulta Jana Pernera - Výukové a výzkumné centrum v dopravě
Hlavní řešitel: Schmidová Eva
Spoluřešitelé:
Popis:
Projekt se zaměřuje na odolnost a bezpečný provoz kolejové sítě, jako jeden z rozhodujících prvků provozní spolehlivosti dopravní cesty, kdy zvýšení přepravných rychlosti mění nároky na metody obnovy a současně i kriteria na použité materiály a technologie. Prostředkem prediktivního přístupu k renovaci profilů kolejnic je inovace v oblasti materiálů kontaktních ploch kolejnic a technologií jejich reprofilace. Podstatou je docílení preventivního zvýšení odolnosti v místech, indikovaných jako místa zvýšeného opotřebení, resp. potenciálního poškození před iniciací vad v provozně rozsahu nebo charakteru, který představuje neakceptovatelné provozní riziko. Nosnou myšlenkou projektu je proaktivní přístup k údržbě, v souvislosti s novými podmínkami zatížení. Řešení bude založeno na implementaci pokrokových metod tvorby funkčně-gradientních materiálů, specifických pro kontaktně-únavové namáhání. Validace i následná implementace navrženého řešení budou podřízeny charakteristikám provozního zatížení včetně konkrétních podmínek instalace.