Vyšetření chuti v době epidemie COVID s využitím telemedicíny

Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Program: Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2
Období realizace: 01/2021 - 10/2022
URL:
Pracoviště: Fakulta zdravotnických studií - Katedra klinických oborů
Popis:
Projekt navazuje na řešený projekt GAMA2-02/002. U pacientů s COVID-19 se jako časný příznak objevují poruchy čichu a chuti. Studie z různých oblastí světa uvádějí četnost těchto poruch ve velkém rozsahu. Objektivizace poruch čichu a chuti se u většiny studií neprovádí. Klinika ORL v Pardubicích vytvořila test k samovyšetření čichu (Test parfémovaných fixů). U vyšetření chuti takový test dostupný není. V situaci, kdy je pacient infekční, je přitom metoda samovyšetření velmi výhodná. K tomuto účelu se jeví jako ideální modifikace Taste strips testu, který umožňuje stranové vyšetření chuti pomocí chuťových proužků.