Antimikrobiální a antivirové úpravy textilií

Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Program: Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2
Období realizace: 01/2021 - 06/2021
URL:
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická - Odd. synt. polymerů,vláken a text.chemie
Popis:
Projekt bude zaměřen na nalezení optimálních technologií a připravení nových matricových systémů na základě úprav textilních materiálů s využitím organických barviv a pigmentů a textilních pomocných prostředků, které jsou na trhu, a dojde ke spojení jejich vhodných vlastností. Barvivy budou obarveny textilní materiály a na sulfonovou či karboxylovou skupinu bude připojena sloučenina obsahující kvarterní dusík a s určitou výhodou (lipofilita) také dlouhý (mastný) alifatický řetězec. Další úpravy jako moření bavlny a zatěžování proteinových vláken, pak vnesou na textilní materiál kationty kovů (Cu, Sn). Tyto matrice (upravené materiály) získají oproti původním - klasickým nové parametry. Budou jednak klasicky testovány na stálost vybarvení a hlavně pak budou provedeny testy na antimikrobiální účinnost a na antivirovou účinnost.