Publikace detail

3D Technologies in Restoration? Case Study for 3D Scanning of Blind-Tooled Decorations of Book Bindings from the Piarist Library in Litomyšl, preliminary results
Autoři: Kmošek Jiří
Rok: 2020
Druh publikace: článek ve sborníku
Název zdroje: Quo vadis, cultural heritage preservation?
Název nakladatele: Univerzita Pardubice
Místo vydání: Pardubice
Strana od-do: 156-165
Tituly:
Jazyk Název Abstrakt Klíčová slova
eng 3D Technologies in Restoration? Case Study for 3D Scanning of Blind-Tooled Decorations of Book Bindings from the Piarist Library in Litomyšl, preliminary results This paper briefly discusses the possibilities of the application of three-dimensional technologies, especially 3D scanning and subsequent data evaluation, in the field of historical monument restoration. The article presents several case studies focused on the application of 3D technologies and dealing with issues related to the restoration of cultural heritage objects. The experimental part discusses the topic of blind-tooled decorations of historical book bindings and issues related to their documentation. Preliminary results of a case study focused on 3D documentation of blindtooled decorations of selected works of art are discussed in detail. Blind-Tooled Decorations, 3D scanning, Frottage, Piarist Library in Litomyšl
cze 3D technologie v restaurování? Případová studie na 3D skenování slepotiskové výzdoby knižních vazeb z Piaristické knihovny v Litomyšli, předběžné výsledky Příspěvek stručně diskutuje možnosti aplikace tří-dimenzionálních technologií, zejména 3D skenování a následného zpracování dat, v oblasti restaurování památek. Příspěvek prezentuje několik případových studií zaměřených na aplikaci 3D skenování, zapojených do procesu restaurování uměleckých děl. V experimentální části je diskutováno téma slepotiskové výzdoby historických knižních vazeb a otázek týkajících se jejich dokumentace. Detailně jsou v příspěvku diskutovány předběžné výsledky případové studie, zaměřené na 3D dokumentaci slepotiskové výzdoby vybraných historických knih. slepotisková výzdoba, 3D skenování, frotáž, Piaristická knihovna v Litomyšli