Publikace detail

Historický vývoj knižní vazby: Renesanční vazba
Autoři: Slovik Radomír | Bártová Kateřina
Rok: 2020
Druh publikace: odborná kniha
Název nakladatele: Univerzita Pardubice
Místo vydání: Pardubice
Tituly:
Jazyk Název Abstrakt Klíčová slova
cze Historický vývoj knižní vazby: Renesanční vazba Práce je věnovaná renesanční knižní vazbě. Celé renesanční období je důležitou součástí dějin knižní kultury. S přirozeným vývojem přebírají raně renesanční vazby prvky z gotických vazeb, ty ale postupem času ustupují a jsou nahrazeny novými elementy typickými právě pro renesanční vazby. Široce se rozvíjí aplikace nových kvalitních materiálů a technik směřujících k elegantnějšímu vzhledu vazby. Významnou roli v jejím vývoji sehrál jak vynález knihtisku, tak vliv ornamentiky a technik maurského, tureckého a perského umění. Kniha, knižní vazba, knižní blok, renesanční vazba
eng Historical development of Bookbinding. Renaissance binding. The publication deals with a Renaissance bookbinding. The Renaissance is a period which is of crucial importance in the history of book culture. In the course of natural development, early Renaissance bookbindings took over elements of Gothic bookbindings. Those gradually gave way to new elements which are typical for Renaissance bookbindings. Application of new high-quality materials and techniques were developed resulting in a more elegant appearance of books. The invention of the printing press contributed to the development significantly as well as the influence of the ornamental decoration and techniques of Moorish, Turkish and Persian art. book, bookbinding, bookblock, renessance binding