Publikace detail

MOŽNOSTI RESTAUROVÁNÍ SKLENĚNÝCH MOZAIK „IN SITU“
Autoři: Viková Barbora | Vojtěchovský Jan | Hampl Petr | Škrabalová Adéla
Rok: 2020
Druh publikace: certifikované metodiky a postupy
Tituly:
Jazyk Název Abstrakt Klíčová slova
cze MOŽNOSTI RESTAUROVÁNÍ SKLENĚNÝCH MOZAIK „IN SITU“ Památkový postup se zaměřuje na nejčastější problémy při restaurování exteriérových skleněných mozaik, jimiž jsou zejména ztráta adheze mozaikových kostek k ložné maltě a povrchové znečištění mozaik ve formě tmavého rezistentního povlaku. V předkládaném textu jsou na třech (respektive čtyřech) dílech popsány komplexní restaurátorské postupy uplatnitelné při řešení problematiky restaurování in situ, tedy přímo v místě umístění mozaiky, bez nutnosti jejího sejmutí. Rovněž je v památkovém postupu věnován prostor metodám doplňování chybějících mozaikových kostek a jiným dílčím úkonům, které je obvykle třeba provést při restaurování skleněných mozaik in situ. Restaurování je v rámci památkového postupu ilustrováno na čtyřech exteriérových mozaikových realizacích, které se vzájemně liší jak typem použitého mozaikového skla, tak složením maltového lože. Konkrétně se jedná o skleněnou štípanou mozaiku na průčelní fasádě kostela Panny Marie Růžencové v Českých Budějovicích, skleněnou štípanou mozaiku na náhrobku Jana Tumpacha na Vinohradském hřbitově, skleněnou mozaiku z plochého vitrážového skla na průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Táboře-Klokotech a skleněnou štípanou mozaiku umístěnou na betonovém panelu na sídlišti v Praze-Vršovicích. skleněná mozaika, restaurování, konzervace, konsolidace, čištění, doplňování, rekonstrukce
eng POSSIBILITIES OF IN SITU CONSERVATION FOR GLASS MOSAICS The conservation procedure focuses on the most common problems in the conservation of exterior glass mosaics, which are mainly the loss of adhesion of mosaic tesserae to the bedding mortar and surface pollution of the mosaics in the form of a dark resistant coating (deposits). In the presented text, three (respectively four) complex conservation treatments on works of art are described which are solving the problem of in situ conservation, ie the conservation directly on site, without the need of detachment. In the text, methods of completion of lacunae are discussed, same as other procedures that usually need to be performed during the conservation of glass mosaics in situ. The conservation procedure is illustrated on four exterior mosaic realizations, which differ from each other both in the type of mosaic glass used and in the composition of the bedding mortar. Specifically, it is a chipped glass mosaic on the front facade of the Church of Our Lady of the Rosary in České Budějovice, a chipped glass mosaic on the tomb of Jan Tumpach in the Vinohrady Cemetery, a flat stained glass mosaic on the facade of the Church of the Assumption in Tábor-Klokoty and a chipped glass mosaic on a concrete panel in a housing estate in Prague-Vršovice. glass mosaic, conservation, restoration, consolidation, cleaning, completion, reconstruction