Publikace

Zobrazeno 1 - 15 z 240
Průzkum a restaurování tempery na plátně „Čtoucí dívka“ od Karla Holana
Háková Jana | Čoban Josef | Machačko Luboš
2017
Komplexní průzkum a restaurování malby na plátně z průčelí oltářní menzy z kaple sv. Isidora v Křenově
Machačko Luboš | Brotánková Šaníková Zuzana
2017
Generál Laudon
Kaše Jiří | Bělina Pavel
2017
Surface Consolidation of Wall Paintings Using Lime Nano-suspensions
Vojtěchovský Jan
2017
Malířská technika mezi centrem a venkovem. K výzdobě kostela Všech svatých v Heřmánkovicích z pohledu restaurátorů
Vojtěchovský Jan | Viková Barbora | Svoboda David
2017
Restaurování polychromované sochy svatého Václava z Lapidária Národního muzea
Ďoubal Jakub | Glombová Barbora
2017
Stopy na Měsíci a stopaři umění druhé poloviny 20. století ve veřejném prostoru moravských měst
Říhová Vladislava
2017
Mezioborový průzkum kombinované mozaiky Ptačí rodina od Ludmily Jandové.
Říhová Vladislava | Vojtěchovský Jan | Svoboda David | Viková Barbora | Škrabalová Adéla
2017
Skleněné mozaiky od konce 19. do poloviny 20. století – příspěvek k umělecké topografii Moravy
Říhová Vladislava | Křenková Zuzana
2017
Viktor Foerster a mozaiková tvorba pro náhrobky
Říhová Vladislava | Křenková Zuzana
2017
Komplexní průzkum čtyř barokních podobizen ze sbírek zámku Jaroměřice nad Rokytnou
Machačko Luboš | Nohejlová Zuzana | Háková Jana | Wáwrová Luisa | Fecskeová Alena
2017
Zhodnocení restaurování mozaikové podlahy minaretu v Lednici s přihlédnutím k transferům mozaiky na synagoze v Čáslavi a v Mohyle míru v Praci
Červinka Josef
2017
Technika stínování renesančních sgrafit
Wichterlová Zuzana
2017
Monumentální realizace zapomenutého konstruktivisty Antonína Gajdůška
Říhová Vladislava | Křenková Zuzana
2017
Restaurování mobiliáře kaple sv. Isadora v Křenově
Čoban Josef | Čobanová Hana
2017