Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

Published: 23.02.2024

Tisíce studentů Univerzity Pardubice dostávají zajímavou šanci. Třetím rokem běží projekt, který za dobré nápady rozdává peníze a stipendia. Letos získá podporu 9 lidí. Uvedla prorektorka Petra Bajerová.

Příkladem můžou být Čaje o páté organizované studentem Michalem Němečkem. „Chceme do univerzitního kampusu přilákat veřejnost na různé besedy. Akce jsou samozřejmě i pro studenty všech fakult. Hosty se snažíme mít z různých vědních oborů, aby připravovaný program byl pestrý. Většina akcí se koná v aule anebo v bistru Laborka.“

Kdo dorazí?

Myšlenku pořádat něco podobného dostal Němeček někdy v roce 2022. „Po spolupořádání akcí na fakultě jsem chtěl pořádat vlastní debaty s vlastními hosty. Přišel jsem s tím za vedením Fakulty filozofické, kde se mi dostalo velké podpory. Tam jsem poprvé dostal informaci o projektu Rozjeď to. Na loňských 7 akcí se nám podařilo přilákat 1350 diváků. Největší pozornost diváků přitáhli František Kinský, Tomáš Czernin, Dana Drábová, lékař Tomáš Šebek,“ vypočítává student.

„Teď v letním semestru nabídneme vzpomínky politického vězně, setkání s novináři Čestmírem Strakatým a Andreasem Papadopulosem, následovat bude debata o politické situaci v USA včetně nadcházejících prezidentských voleb, přivítáme i populárního záchranáře Marka Dvořáka a všechno završíme neformální debatou s Evou a Markem Adamczykovými, tedy olympijskou vítězkou a známým hercem,“ láká Michal Němeček.

Známé osobnosti na studentské pozvání slyší. „Nejtěžší je sladit termíny. Akce nemůžeme pořádat koncem týdne, kdy studenti odjíždějí domů. Hosté bývají velice časově vytížení. Vždy se ale setkáváme s pozitivními reakcemi. Snaží se nám vyjít vstříc.“

Co dalšího studenti připravili a rozjeli? Poslechněte si celý rozhovor.

Rozhovor je se svolením převzatý z Český rozhlas Pardubice. Autor: Jakub Malý, Český rozhlas Pardubice

Published: 19.02.2024

Vedení Univerzity Pardubice plánuje reálný nácvik pro případ mimořádné události na vysoké škole. Akci uskuteční ve spolupráci se složkami Integrovaného záchranného systému a dotkne se zaměstnanců i studentů, kteří předtím projdou školením.

Hlavním cílem je proškolit zaměstnance v oblasti mimořádných událostí. Tato iniciativa zahrnuje také prověření získaných znalostí a dovedností prostřednictvím taktických cvičení, která umožní zaměstnancům praktickou aplikaci jejich vzdělání a zlepšení spolupráce s různými složkami Integrovaného záchranného systému (IZS).
Plánované cvičení bude zahrnovat účast všech složek IZS, včetně Policie ČR, Městské policie, Hasičského záchranného sboru a zdravotnických záchranných služeb. Během této akce budou týmy jednotlivých složek trénovat spolupráci a koordinaci svých úkolů, a zároveň si ověří jejich připravenost a schopnost rychlé a efektivní reakce na situace vyžadující okamžitou akci.
V souladu s tímto cvičením také vedením univerzity naplánovalo školení, které je určené pro zaměstnance, kteří budou zapojeni do taktického cvičení. Toto školení se zaměří na poskytnutí potřebných dovedností a znalostí, které budou zaměstnanci potřebovat pro úspěšnou spolupráci se složkami IZS během plánovaného cvičení. Akce se budou účastnit také studenti Univerzity Pardubice, kteří budou hrát roli figurantů, což přispěje k realističnosti a účinnosti cvičení.
Akce a příprava na ni je výsledkem jednání vedení univerzity a Policie České republiky (PČR). Cílem aktuální komunikace bylo posílení vzájemné spolupráce a zlepšení ochrany zaměstnanců a studentů v prostorách kampusu.

Tento krok je součástí komplexního plánu Univerzity Pardubice (UPCE) na zlepšení bezpečnosti a reakce na mimořádné události. Výsledkem snahy o zvýšení bezpečnosti na univerzitě je například nová informativní webová stránka SOS: Co dělat v případě ohrožení a speciální školení, která už probíhají. Pro všechny zaměstnané i studující je například nově otevřený kurz Řešení krizových situací, který je k dispozici online. 

Published: 14.02.2024

Svátek zamilovaných -  sv. Valentýn, který pomyslně odstartoval letní semestr na Univerzitě Pardubice, se propsal celým kampusem. 

Studenti měli příležitost se vyfotit se svou "láskou" v tematicky vyzdobeném prostředí kampusu. Prostory našli nejen u Lavičky Václava Havla, ale také před jednotlivými fakultami, kde byla označena i tzv. "líbací místa". Kreativně naladění vysokoškoláci si mezi přednáškami zkusili vyrobit originální valentýnská přání nebo valentýnskou placku. Ti, kteří potkali v kampusu univerzitní Valentýnskou hlídku, dostali navíc dárek v podobě speciální edice perníkového srdíčka. K oslavě svátku se přidala také Fakulta zdravotnických studií, v jejichž prostorách studenti pro svoje letošní přání mohli využít fotostěnu.

Podívejte se do fotogalerie, jak jsme prožili svátek zamilovaných na začátku letního semestru. 

Published: 14.02.2024

Ve dnech 22. 1. – 5. 2. proběhl v ambitu pražského kláštera Na Slovanech (Emauzský klášter) speciální průzkum středověkých nástěnných maleb z doby vlády Karla IV. Průzkum byl realizován v rámci tříletého mezinárodního výzkumného projektu, jenž je financovaný německou státní nadací Deutsche Bundesstiftung Umwelt (Německá spolková nadace pro životní prostředí). 

Projekt, který se zabývá detailním průzkumem maleb a jejich prostředí mnoha různými restaurátorskými a vědeckými metodami i navržením vhodné péče včetně restaurátorských zákroků, nyní vstupuje do druhého roku svého průběhu. Po základním vizuálním restaurátorském průzkumu a pořízení snímků v ultrafialovém a infračerveném spektru, archivních průzkumech a neinvazívních analýzách prvkového složení vybraných maleb se nyní uskutečnil průzkum pomocí vysoce specializovaného zobrazovacího zařízení. To sice pracuje na stejném principu jako již provedené snímkování, ale v detailnosti a šíři pořizovaných záznamů nemá v této kategorii zkoumání ve světě obdobu.

Phase One Rainbow Multispectral Imaging Solution zachycuje záření v celé škále vlnových délek (viditelných i neviditelných pro lidské oko) v celém elektromagnetickém spektru pomocí speciální kamerové technologie, světelných zdrojů a filtrů. Jde o plně automatizovaný nástroj vícepásmového (multi-band) a úzkopásmového (narrow-band) multispektrálního zobrazování, který poskytuje detailní pohled na materiály, pigmenty a další projevy historických uměleckých děl, a to bez fyzického kontaktu s objektem. 

Software Rainbow MSI řídí všechny prvky procesu snímání (fotoaparát, filtry i světla) a zajišťuje tak pečlivé zaostření, vhodnou expozici a zarovnání snímků tak, aby vznikl soubor dokonale se překrývajících, a tím plně porovnatelných snímků.

Při vícepásmovém snímání se snímky pořizují pomocí UV, bílého a infračerveného světla a předem definovaných filtrů pro snímání reflexních a luminiscenčních snímků.

S úzkopásmovými filtry se snímky pořizují v 16 různých vlnových pásmech od UV přes viditelné spektrum až po blízké IR. Reflexní a luminiscenční snímky lze pořizovat kombinací světel a filtrů, výsledkem je množství snímků, které jsou za chodu zpracovány do stupňů šedi pro následnou statistickou analýzu. 

Multi a hyperspektrální kamerový systém "Rainbow" od společnosti Phase One byl v Emauzském klášteře použit poprvé na nástěnné malby, které se nacházejí na svém původním místě (tedy nebyly sejmuty a vystaveny v druhotném prostředí). Toto inovativní využití multi a úzkopásmové fotografie bylo dosud využíváno pouze v muzeích a archivech.

Na projektu se podílí dvě německé vysoké školy, konkrétně Technische Hochschule Köln a Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart společně s českou Fakultou restaurování Univerzity Pardubice. Snímkování se systémem "Rainbow" od společnosti Phase One zajišťuje tým Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart ve složení prof. Roland Lenz, Annette T. Keller a Dipl. Rest. Katharina Schellbach.

Z průzkumu byla pořízena reportáž, jež byla odvysílána v rámci pořadu Věda 24 na ČT 24 v neděli 4. 2. 2024 (čas začátku reportáže v pořadu – 7:57):

https://www.ceskatelevize.cz/porady/11633975240-veda-24/224411058340005/

Dále pak bylo o průzkumu opět referováno na programu ČT 24 dne 5. 2. v pořadu Zprávy v 16. Čas začátku reportáže v pořadu: 18:40

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10253214196-zpravy-v-16/224411016000205/

Podrobněji bylo o průzkumu opět referováno na programu ČT 24 dne 6. 2. v pořadu Studio 6. Čas začátku reportáže v pořadu: 37:55

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096902795-studio-6/224411010100206/

Published: 13.02.2024

Studující a zaměstnaní na UPCE se mohou opět potkat s rektorem prostřednictvím pravidelného online chatu. 

Máte otázku k dění na naší univerzitě, ke vzdělávání nebo ke studiu? Chcete něco navrhnout nebo se dozvědět? Připojte se 20. února a ptejte se na to, co vás v souvislosti s univerzitou zajímá. Rektor prof. Libor Čapek bude živě odpovídat na dotazy zaměstnanců a studentů. 

Otázky lze pokládat v úterý už od 8.00 na níže uvedených odkazech.

Rektor bude odpovídat online tentokrát od 13.00 do 14.00. 

Využijte příležitost a chatujte s rektorem UPCE. 

Published: 12.02.2024

Mezinárodní den žen a dívek ve vědě si letos Univerzita Pardubice připomněla na speciálním večeru. V Aule Arnošta z Pardubic diskutovaly vysokoškolské vědkyně nad postavením žen ve vědě v České republice. Akce se zúčastnil také rektor Univerzity Pardubice prof. Libor Čapek.

Kromě moderované diskuze akce také představila ženy, které se na jednotlivých fakultách univerzity specializují na různá vědecká témata, prostřednictvím autentických videorozhovorů i osobním představením. Součástí večera byla také přednáška Genderová rovnost ve vědě a výzkumu od Gabriely Langhammerové z Národního kontaktního centra – gender a věda. 

Mezinárodní den žen a dívek ve vědě připadá oficiálně na 11. února. Valné shromáždění Organizace spojených národů jej vyhlásilo v prosinci 2015. Svátek má připomenout zásadní úlohu žen ve vědeckém světě a podpořit jejich zapojení do výzkumné činnosti. Univerzita Pardubice větší důraz na genderovou dimenzi výzkumu a podporu vyššího zastoupení žen v rozhodovacích pozicích zahrnula mezi cíle svého Plánu rovných příležitostí. 

Published: 08.02.2024

Univerzita Pardubice je součástí pracovního týmu aliance AcrossEU, který tento týden 6. února podal žádost o financování v rámci výzvy EUI (European Universities Initiative).  Rektor UPCE prof. Libor Čapek se osobně zúčastnil jednání Aliance na univerzitě ve švýcarském Fribourgu, kde zástupci evropských univerzit podepsali dokument AcrossEU Mission statement. 

AcrossEU je aliance 9 středně velkých univerzit v 8 evropských zemích. Jejími členy jsouUniversity of Caen Normandie (France), Lapland University Consortium, které tvoří the University of Lapland and the Lapland University of Applied Sciences (Finsko), také University of Siena (Itálie), Ss. Cyril and Methodius University in Skopje (Severní Makedonie), Umeå University (Švédsko) a University of Valladolid (Španělsko) včetně přičleněné univerzity University of Fribourg (Švýcarsko).

Univerzita Pardubice je součástí Aliance od roku 2021. 

AcrossEU si klade za cíl vychovat novou generaci studentů a výzkumných pracovníků, kteří budou mít dovednosti pro vedení a inovace v rychle se měnícím světě. Usiluje systematickým začleňováním kritického a inovativního myšlení do svých studijních a výzkumných programů rozvíjet odolnost a přizpůsobivost, které považuje za klíčové pro budoucnost inovativního, globálně konkurenceschopného a atraktivního evropského vzdělávacího prostoru i celého evropského společenství. 

Published: 27.01.2024

Uchazečům o studium na vysoké škole se představila Univerzita Pardubice na veletrhu vzdělávání Gaudeamus v Praze.

Jeho návštěvníky oslovila nejen atraktivní expozicí, ale také hravými ukázkami vědy ze tří fakult. Středoškoláci, jejich rodiče i výchovní poradci se dozvěděli vše potřebné o studiu i přijímacím řízením. S uchazeči sdíleli své zkušenosti ve společné expozici UPCE současní studující. Zájemcům o studium jsme vyzdvihli benefity studia na Univerzitě Pardubice - kompaktní kampus, ve kterém studenti najdou ubytování, ale i menzu nebo knihovnu a další služby. Patří mezi ně také nabídka studia v zahraničí prostřednictvím programu Erasmus+ nebo velké možnosti sportovních aktivit přímo na univerzitě. Výhodou je také dopravní dostupnost města a Pardubického kraje.

Univerzita Pardubice od 1. listopadu otevřela možnost podávat přihlášky ke studiu pro další akademický rok 2024/2025. Informace o možnostech studia i životě na UPCE, včetně elektronické přihlášky, lze už nyní najít na speciálních stránkách Studuj na UPCE

Published: 18.01.2024

Nabízíme vzdělávání v oblasti památkové péče akreditované pro úředníky v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Cíle vzdělávání pro úředníky:

Poskytnout kvalitní odborné vzdělávání, aby si úředníci rozšířili a prohloubili své znalosti a praktické dovednosti v památkové péči s ohledem na výkon jejich profese. Součástí kurzu je jak teoretická, tak praktická část. Teoretická výuka bude doplněna diskusí a praktickými ukázkami vybraných technologií postupů. Budou diskutovány zvolené postupy a koncepce restaurování a účastníci si tak budou moci ověřit teoretické vědomosti v konfrontaci s restaurátorskou praxí. 

Všechny okruhy vzdělávání budou školeny v souvislostech s cílovou skupinou programu, tj. v kontextu výkonu památkové péče na úřadech.

Archeologie a památková péče | Univerzita Pardubice (upce.cz)

Základní principy historického a stavebně-historického a materiálového průzkumu | Univerzita Pardubice (upce.cz)

Základní principy restaurování uměleckých děl na papíru a plátně, archivních dokumentů a knih | Univerzita Pardubice (upce.cz)

Historické hřbitovy a sepulkrální památky: základy dokumentace a péče | Univerzita Pardubice (upce.cz)

Základní principy restaurování dřevěných a kamenných památek, nástěnných maleb a sgrafita | Univerzita Pardubice (upce.cz)

Umělecká díla poválečného období ve veřejném prostoru: základy péče, evidence a prezentace | Univerzita Pardubice (upce.cz)

Published: 11.01.2024

Studenti a zaměstnanci se mohou opět potkat s rektorem UPCE prostřednictvím pravidelného online chatu. 

Máte otázku k dění na naší univerzitě, ke vzdělávání nebo ke studiu? Chcete něco navrhnout nebo se dozvědět? Připojte se 16. ledna a ptejte se na to, co vás v souvislosti s univerzitou zajímá. Rektor prof. Libor Čapek bude živě odpovídat na dotazy zaměstnanců a studentů. Otázky lze pokládat v úterý už od 8.00 na níže uvedených odkazech.

Rektor bude odpovídat online od 14.00 do 15.00. 

Využijte příležitost a chatujte s rektorem UPCE.