Studentská konference

Uložit do kalendáře 23-05-2019 10:00 24-05-2019 15:00 Czech republic/Europe Studentská konference Muzea, památky a konzervace 2019 Museums, Monuments and Conservation 2019 Litomyšl     Fakulta restaurování Univerzity Pardubice, Ústav chemické technologie restaurování památek VŠCHT  v Praze společně... Zámecký pivovar, Litomyšl, Jiráskova 133
23. 05. - 24. 05. 2019 Zámecký pivovar, Litomyšl, Jiráskova 133

Muzea, památky a konzervace 2019

Museums, Monuments and Conservation 2019

Litomyšl

 

 

Fakulta restaurování Univerzity Pardubice, Ústav chemické technologie restaurování památek VŠCHT  v Praze společně s Centrem pro restaurování a památkovou péči připravují program pro další ročník odborné studentské konference, která se letos bude konat v Litomyšli ve dnech 23. – 24. května 2019 v prostorách zámeckého pivovaru, Litomyšl, Jiráskova 133.  

 

Cíle a témata konference

Základním cílem konference, na které by se měli setkávat studenti Bc., Mgr., Ph.D. oborů a mladí odborníci do dvou let od ukončení studia, je umožnit prezentovat dosažené výsledky a podpořit výměnu zkušeností a názorů na problematiku péče o kulturní dědictví.

Příspěvky a postery, prezentované v rámci konference, by měly odrážet problematiku, dotýkající se činnosti muzeí, galerií, archivů, knihoven, památkové péče a konzervace a restaurování, především pak:

 

·       konzervace a restaurování uměleckých a uměleckořemeslných děl

·       aktuální trendy v koncepci péče o památky

·       ochrana, prezentace a dokumentace kulturního dědictví

·       materiálový a technologický průzkum památek

 

Termíny

 • Zájemci mohou zasílat přihlášky s abstrakty přednášek nejpozději do 30. dubna 2019.
 • Termín pro zaslání článků k publikaci ve sborníku je 30. červena 2019. Sborník bude vydán do konce roku 2019.
 • Termín pro zaslání přihlášek posterových prezentací i jejich plného znění je 30. dubna 2019.
 • Termín pro přihlášky pasivních účastníků je 30. dubna 2019. V případě velkého zájmu si organizátoři vyhrazují právo výběru příspěvků. Jednacím jazykem konference bude český, slovenský a anglický jazyk.

   

  Abstrakty

  Max. 2 normo strany (NS), mohou obsahovat ilustrativní obrázek či graf, nadpis, autora, název instituce.

   

  Konferenční poplatky

 • První autor přednášky je od konferenčních poplatků osvobozen.
 • První autor posteru hradí poplatek 300 Kč.
 • Ostatní účastníci hradí poplatek ve výši 500 Kč.

   

  Poplatek zahrnuje účast na konferenci, sborník příspěvků a vstup na diskuzní večer. Podrobnosti o platbě budou zaslány společně s potvrzením registrace.

   

  Kontakt

  Vyplněné přihlášky, abstrakty a postery prosím zasílejte na e-mail: dekanat.fr@upce.cz

  Bližší informace a přihláška budou dostupné na https://fr.upce.cz

 

 

Fakulta restaurování
Mgr. BcA. Radomír Slovik
466 036 591