Vyhlášení voleb do AS FR

Uložit do kalendáře 28-11-2018 9:00 09-01-2019 9:00 Czech republic/Europe Vyhlášení voleb do AS FR Děkan Fakulty restaurování Univerzity Pardubice vyhlašuje volby do Akademického senátu Fakulty restaurování Univerzity Pardubice   Návrhy na kandidáty je možné přijímat od 28. 11. 2018 do 20. 12. 2018 Volby... Fakulta restaurování Litomyšl
28. 11. - 09. 01. 2019 Fakulta restaurování Litomyšl
volby

Děkan Fakulty restaurování Univerzity Pardubice

vyhlašuje

volby do Akademického senátu Fakulty restaurování Univerzity Pardubice

 

  • Návrhy na kandidáty je možné přijímat od 28. 11. 2018 do 20. 12. 2018
  • Volby proběhnou ve dnech 8. – 9. 1. 2019 v prostorách FR v Litomyšli

     

Volební komise

Pro volby do Akademického senátu FR byla, v souladu s Volebním a jednacím řádem Akademického senátu FR, jmenována děkanem FR volební komise ve složení:

Anna Pátková

Lucie Ulbríková – předsedkyně komise

Petra Zítková

 

Návrhy na senátory

Návrhy na kandidáty do Akademického senátu FR může podávat každý člen nebo skupina členů akademické obce FR do obou komor AS FR. Kandidovat mohou pouze členové akademické obce FR, kandidatura je neslučitelná s funkcí děkana a proděkana.

Se svou kandidaturou musí navrhovaný kandidát vyjádřit písemný souhlas. Písemné návrhy se podávají členům volební komise, nebo je možné je vhodit do volební urny umístěné v sekretariátě děkana, a to nejpozději do 20. 12. 2018 do 15:00.

Volební komise poté sestaví kandidátní listinu, kterou zveřejní 21. 12. 2018.

Vybraní kandidáti se mohou prezentovat vlastním volebním programem.

 

Volby

Volby proběhnou ve dnech 8. – 9. 1. 2018 v prostorách FR.

Volby jsou tajné a každý člen akademické obce hlasuje osobně.

Celkový počet senátorů je devět, z toho je šest senátorů z řad akademických pracovníků, zvolených akademickými pracovníky fakulty, do komory akademických pracovníků a tři senátoři z řad studentů, zvolení studenty zapsanými na fakultě, do komory studentů. Funkční období jednotlivých senátorů je nejvýše tříleté.

Protokolárně zpracované výsledky voleb předá volební komise děkanovi FR, který následně svolá zasedání nově svoleného Akademického senátu FR.

 

V Litomyšli dne 28. 11. 2018

 

 

Mgr. BcA. Radomír Slovik, v.r.

děkan

Fakulty restaurování

 

Fakulta restaurování
MgA. Lucia Ulbríková