Výzva k podávání návrhů kandidáta na funkci děkana FR UPa

Uložit do kalendáře 26-05-2021 10:00 31-05-2021 23:00 Czech republic/Europe Výzva k podávání návrhů kandidáta na funkci děkana FR UPa Akademický senát Fakulty restaurování Univerzity Pardubice (dále jen AS FR UPa) na svém 2. zasedání ze dne 6. 4. 2021 vyhlásil na základě Volebního a jednacího řádu AS FR UPa volbu kandidáta na funkci děkana Fakulty restaurování Univerzity... Jiráskova 3, Litomyšl
26. 05. - 31. 05. 2021 Jiráskova 3, Litomyšl
Výzva k podávání návrhů na kandidáta na funkci děkana FR UPa

Akademický senát Fakulty restaurování Univerzity Pardubice (dále jen AS FR UPa) na svém 2. zasedání ze dne 6. 4. 2021 vyhlásil na základě Volebního a jednacího řádu AS FR UPa volbu kandidáta na funkci děkana Fakulty restaurování Univerzity Pardubice.

 

Návrhy na kandidáty může podávat každý člen nebo skupina členů akademické obce a členové umělecké rady Fakulty restaurování Univerzity Pardubice. Návrh na kandidáta na funkci děkana musí obsahovat: jméno navrhovatele spolu se jménem navrhovaného kandidáta. Následně volební komise osloví navrhované kandidáty a získá od nich souhlas s kandidaturou.

 

Návrhy kandidátů na funkci děkana můžete podávat do zapečetěné schránky umístěné na studijním oddělení Fakulty restaurování Univerzity Pardubice (Jiráskova 3, Litomyšl) nejpozději do 31. 5. 2021 (pondělí) do 15.00 hod.

 

Dne 8. 6. 2021 od 10.00 hod. proběhne představení kandidátů na funkci děkana Fakulty restaurování Univerzity Pardubice v nové obřadní síni města Litomyšl (prostor pod knihovnou fakulty).

 

Podávání návrhů na kandidáta na funkci děkana Fakulty restaurování Univerzity Pardubice a volba samotná je řízená senátem zvolenou tříčlennou volební komisí. 

MgA. Petr Rejman – předseda volební komise

MgA. Ivan Kopáčik

BcA. Ondřej Zikl

 

Termín samotné volby kandidáta na funkci děkana Fakulty restaurování Univerzity Pardubice byl stanoven na 3. řádné zasedání AS FR UPa dne 8. 6. 2021 od 14.00 hod.

Fakulta restaurování
Bc. Zdena Vymazalová