Cena purkmistra Laška

19. 9. 2018

V pondělí 17. září se ve Smetanově domě uskutečnilo předávání cen města. Cenu purkmistra Laška obdrželi první porevoluční starosta Ing. Miroslav Brýdl a proděkan Fakulty restaurování Univerzity Pardubice Ing. Karol Bayer. Cena Rady města Litomyšle byla in memoriam udělena Vratislavu Blažkovi. Za dirigenta a kapelníka cenu převzala jeho dcera Jana Růžičková.

Miroslav Brýdl Cenu purkmistra Laška získal za mimořádné zásluhy o proměnu Litomyšle na moderní historické město. Karol Bayer stejnou cenu obdržel za zásluhy o rozvoj vysokoškolského vzdělávání v Litomyšli a Plaketa Rady města Litomyšle byla Vratislavu Blažkovi udělena za významné zásluhy o rozvoj Litomyšle v oblasti kultury a spolkového života.

Součástí slavnostního večera, jímž přítomné provázel Vojtěch Stříteský, bylo i promítání krátkých medailonů o jednotlivých oceněných. O hudební doprovod se postaralo saxofonové kvarteto základní umělecké školy, dále pak pěvecký sbor Lilium.