Dětenický betlém dočasně deponován do ateliérových prostor

V pondělí 5.2.2018 proběhl v Ateliéru restaurování uměleckých děl na papíru  Fakulty restaurování Upa kontrolní den průběhu restaurování dětenického mechanického betlému. Rozsáhlý ozvučený betlém je v ateliéru restaurován již několikátým rokem studenty bakalářského stupně studia. Ti restaurují polychromované figurky a architekturu z papíru a papírmaše, papírové dekorativní terény a malovaná pozadí. Během kontrolního dne, byla provedena ukázka pohybu mechanických částí betléma, ukázka ozvučení a ukázka restaurovaných polychromovaných částí. Ukončení prací je plánováno na červen 2018.

Více o záchraně unikátního betlému z Dětenic na:

https://www.detenickybetlem.cz/

 

Mgr. art. Luboš Machačko
Fakulta restaurování