Odborné přednášky pro studenty ateliéru kamene

Fakulta restaurování spolupracuje s celou řadou odborníků z Čech i ze zahraničí. V rámci blokových tématických přenášek jsou studentům prezentovány zkušenosti těchto specialistů. Teoretické přednášky jsou doplňovány praktickými ukázkami a workshopy zaměřenými na konkrétní témata z oboru restaurování kamene a souvisejících materiálů.

Prosinec 2010 – Přednáška restaurátora BcA Petra Glasera o průběhu kontroverzní opravy Karlova mostu v Praze. V širším kontextu se přednáška zaměřila na  úlohu společnosti při restaurování památek jakožto kulturního dědictví.

Duben 2011- Přednáška a praktická ukázka renomovaného rakouského restaurátora Mag. Christiána Gurtnera na téma Restaurování a konzervace porézních vápenců. 

false

Duben 2011 – Přednáška sochaře a restaurátora Petra Váňi o kamenosochařských
postupech v Čechách, ale také v Itálii a Indii.  

false

Listopad 2011 – Přednáška a praktická ukázka rakouského restaurátora Mag. Christiána Gurtnera na téma restaurování a konzervace mramorů a leštitelných vápenců.

false