Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

fr-img007683827.jpg

Kurzy celoživotního vzdělávání

Nabízíme odborné kurzy v oblasti památkové péče, které obsahují jak teoretickou, tak i praktickou část a nabízí aktuální informace v daném oboru. Lektory jsou vysokoškolští pedagogové nebo dlouholetí odborníci z praxe. 

Akreditované vzdělávání pro úředníky

Nabízíme vzdělávání v oblasti památkové péče akreditované pro úředníky v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt


Mgr. Lucie Kašková
Fakulta restaurování

e-mail: czv.fr@upce.cz