Do koleje piaristů v Litomyšli se stěhují tisíce starých knih

Litomyšl (Svitavsko) - Do koleje piaristů v Litomyšli se stěhují tisíce cenných historických knih. Městu je v roce 2015 daroval piaristický řád, dosud však byla většina svazků uskladněná v depozitáři. Radnice pro knihovnu nechala zrestaurovat původní regálové skříně.

"Všechny jsou již na svých místech. Kvůli ochraně knižního fondu jsou zasklené. Zatím jsme zaplnili jednu," řekl ČTK Radomír Slovik, děkan Fakulty restaurování Univerzity Pardubice, která se bude o knihy starat. Jedna skříň měla i tajnou schránku, do níž se možná ukládaly zakázané spisy.

Soubor zahrnuje 8875 knih z řady vědních disciplín, zeměpisu, astronomie, teologie, práva, historie, ale i poezie, zejména od antických autorů. Obsahuje také rukopisy na téma piaristického pojetí a výuky dějepisu. Většina pochází z poloviny 17. století. Podle restaurátorů jsou navzdory stáří a častému přemísťování v dobrém stavu. Za opravu a zasklení historických regálů, které Litomyšl získala spolu s knihovnou, a za stěhování dá město 420.000 korun.

Malý díl sbírky je vystaven v Regionálním muzeu, například latinská kniha o objevování Ameriky z roku 1594 od Pedra Martira a svazek o dobývání Aztécké říše Hernanda Cortése, která vyšla v roce 1550. Z novodobějších titulů si lidé mohou prohlédnout knihu o zatmění Slunce z roku 1800, která obsahuje propočty významného astronoma Ignáce Kautsche do roku 1860.

 

http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/do-koleje-piaristu-v-litomysli-se-stehuji-tisice-starych-knih/1559322

 

https://www.tyden.cz/rubriky/relax/ostatni/do-koleje-piaristu-v-litomysli-se-stehuji-tisice-starych-knih_457808.html

Pavla Nováková
Fakulta restaurování